Sosiale resultater og rapporter

Her kan du lese de sosiale resultatene våre. Du kan også laste ned andre rapporter, veileder og kunnskapsmateriell innen sosialt entreprenørskap.

Sosiale resultater 2022

Under er de samlede resultater for selskapene i vår portefølje.

72 700

Antall mennesker selskapene i vår portefølje har hatt en positiv effekt på i 2022

51 550 mennesker

Livsforbedrende effekt.

21 150 mennesker

Livsendrende effekt.

Effekt fordelt på satsningsområdene:

40 100 mennesker

Frafall

30 550 mennesker

Eldre/demens

1 330 mennesker

Nevromangfold

1 170 mennesker

Arbeid

Ferd Sosiale Entreprenører har

2021

2022

2300 timer

Jobbet sammen med selskapene i porteføljen

3000 timer

Jobbet sammen med selskapene i porteføljen

1000 timer

Finansiert med ekstern konsulentstøtte

700 timer

Finansiert med ekstern konsulentstøtte

150 timer

Tilført støtte via probono-partnere

600 timer

Tilført støtte via probono-partnere

Resultatrapporter

Andre rapporter og fagkunnskap