Sosiale resultater og rapporter

Her kan du lese de sosiale resultatene våre. Du kan også laste ned andre rapporter, veileder og kunnskapsmateriell innen sosialt entreprenørskap.

Sosiale resultater 2021

Under er de samlede resultater for selskapene i vår portefølje.

55 538

Totalt antall mennesker selskapene i vår portefølje har hatt positiv effekt på i 2021.

982

mennesker har fått arbeid.

27 594

eldre har fått positiv effekt.

26 962

barn og unge har fått positiv effekt.

610

årsverk i porteføljen i 2021

446

millioner kroner i totale driftsinntekter i porteføljen i 2021.

Ferd Sosiale Entreprenører har

2 300

Antall timer Ferd SE har jobbet med selskapene i porteføljen i 2021.

1 000

Antall timer med konsulentstøtte Ferd SE har finansiert i 2021.

Resultatrapporter

Andre rapporter og fagkunnskap