Sosiale resultater og rapporter

Vi lager årlige resultatrapporter hvor man kan lese om våre investeringer, aktiviteter og sosiale resultater.

I tillegg kan du også laste ned andre rapporter og veiledere innen sosialt entreprenørskap.

Sosiale resultater

Rapporter og fagkunnskap