Ekstern forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning investerer i fond som gir konsernet attraktiv internasjonal eksponering.

Om oss

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere.

Forretningsområdet fokuserer på markeder som utfyller de områdene hvor Ferd investerer direkte og investerer i fond som skal gi attraktiv avkastning over tid.

Investeringsuniverset er globalt, og omfatter et bredt utvalg av investeringsstrategier.

Forvaltningskapitalen er i dag på rundt 7,5 milliarder kroner, fordelt på de to mandatene Global Equities og Global Fund Opportunities.

Mandater

Global Equities

I Global Equities mandatet er hovedformålet å få både en attraktiv absolutt avkastning samt meravkastning over tid i regioner og sektorer som komplementerer Ferds totalportefølje gjennom ulike aksjefokuserte investeringsstrategier.

Global Fund Opportunities

Global Fund Opportunities består av investeringer i spesifikke markedsmuligheter med høy avkastningsforventning og risikoprofil, og varierende grad av likviditet.

I Global Equities mandatet er hovedformålet å få både en attraktiv absolutt avkastning samt meravkastning over tid i regioner og sektorer som komplementerer Ferds totalportefølje gjennom ulike aksjefokuserte investeringsstrategier.

Global Fund Opportunities består av investeringer i spesifikke markedsmuligheter med høy avkastningsforventning og risikoprofil, og varierende grad av likviditet.

Geografisk fordeling

Pr. 31.12.2023 var den geografiske fordelingen av forretningsområdets investeringer som illustrert i diagrammet.

ESG

Som langsiktig investor har vi et tett samarbeid med forvalterne vi er investert hos, og bærekraft/ESG er en integrert del av vår investeringsprosess og løpende oppfølging. Vi ønsker  å bidra til økt fokus og en positiv utvikling av arbeidet med bærekraft i forvaltningsbransjen. Vi skal være en forutsigbar investor med tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere.

Team

Kristina Jacobsen. Photo: Dag Knudsen

Kristina Jacobsen

Head of External Managers
Aleksander Wisem Sahnoun. Photo: Dag Knudsen

Aleksander Wisem Sahnoun

Senior Investment Manager

Simen Knutzen

Investment Manager