Tallene våre

Vi måler Ferds investeringer til virkelig verdi. For konsernet viser vi derfor utviklingen i verdijustert egenkapital.

Verdijustert egenkapital

Fra Ferd ble lansert i 2001 til i dag har den verdijusterte egenkapitalen økt fra 6 milliarder til rundt 35 milliarder kroner, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 10,2%.

Verdijustert egenkapital

(NOK bn)

Fordeling av kapital mellom forretningsområdene

Fordelingen viser virkelig verdi av våre investeringer fordelt pr. forretningsområde.

Aktiv eier

18 500

3 000

Aktiv investor

4 800

3 400

Kapital (MNOK)

31.12.2019

Kapital (MNOK)

18 500

3 000

4 800

3 400

2

10

31.12.2019

Årsrapport 2019

Ferd hadde ved årsskiftet en verdijustert egenkapital på 35,0 milliarder kroner. For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 12,2 prosent. Alle forretningsområdene oppnådde en positiv avkastning i 2019 på over 10 prosent.