Hva er Impact Investing?

Det er vanskelig å oversette Impact Investment til norsk, men intensjonen er at investeringene skal ha en positiv og målbar effekt på FNs bærekraftsmål, i tillegg til en tradisjonell, finansiell avkastning.

Impact investment er et begrep som er nyttig å lære seg for investorer som er opptatt av å løse sosiale og miljømessige problemer. Investeringer med dette formålet skal gi investorene såkalt dobbel bunnlinje, både sosiale og/eller miljømessige resultater i tillegg til finansiell avkastning.

Ferd har som strategisk mål å være en verdiskapende bidragsyter i samfunnet, og vi har lenge hatt fokus på bærekraft i hele vår virksomhet.

Ferd har to investeringsmandater innen impact investment: Ferd Sosiale Entreprenører dekker sosial impact, mens Ferd Impact Investing dekker miljømessig impact. I tillegg har vi Humanitære Initiativ som foreløpig ikke er et eget mandat, men hvor Ferd initierer og bidrar til fond og organisasjoner som har som formål å inkludere fattige og flyktninger i Asia og Afrika.

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) skal skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Sosiale entreprenører er selskaper som bidrar til å skape nye løsninger på sosiale problemer, og jobber for å skape både sosiale og bærekraftige økonomiske resultater – såkalt dobbel bunnlinje. Vi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk i aktivt partnerskap med selskapene, med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Vi bidrar også til å styrke feltet gjennom å øke kjennskap til sosialt entreprenørskap, forretningsutvikling og hvordan det offentlige og andre kan bruke nyskapende, små aktører til å skape sosiale resultater. Ferd SE har i dag 10 selskaper i aktiv portefølje. Noen av disse støttes med tilskudd, mens andre er egenkapitalinvesteringer. Les mer om Ferd SE og våre porteføljeselskaper her.

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap, og vil sjelden gjøre direkteinvesteringer i enkeltselskaper. Vi konsentrerer oss om tre sektorer der Ferd har en solid posisjon og kompetanse: Fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi. Les mer om Ferd Impact Investing og våre investeringer her.

Green towers

Den raske utviklingen innen proptech gjør eiendomsindustrien grønnere og mer effektiv. Proptech er et av fokusområdene til Ferd Impact Investing. Foto: Ecosystem Integrity Fund