Impact StartUp

Vi har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Akseleratorprogrammet går over seks måneder. I denne perioden får selskapene hjelp til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller med strategier og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Selskapene jobber skulder-ved-skulder med dedikerte forretningsutviklere gjennom hele programmet.

Selskapet Lifeness har utviklet et medisinsk oppfølgingsverktøy for behandling av fedme. De var en av ti deltakere i det norske akseleratorprogrammet våren 2020. Foto: Alex Asensi

Både norsk og nordisk design

Det norske akseleratorprogrammet gjennomføres én gang i året og alle sosiale entreprenører kan søke. Det nordiske programmet gjennomføres også årlig, men vil ha et fastsatt tema, som for eksempel arbeidsinkludering, barn og unge, utenforskap eller inkludering.

Er du en sosial entreprenør og ønsker å søke om plass i Impact StartUp, klikk her.

Lab for investorer

Nettverket InvestorLab gir impact-investorer og finansiører tilgang på nye og innovative selskaper med målbar samfunnseffekt:

  • pipeline med aktuelle selskaper
  • matching med relevante startups
  • kunnskap og verktøy for måling og styring av samfunnseffekt
  • erfaringsutveksling med andre impactinvestorer og finansiører

Er du investor og ønsker å lære mer om hvordan du kan investere i samfunnseffekt, kan du lese mer om dette her

Samarbeidspartnere

Impact StartUp Norge arrangeres i samarbeid med partnerne Wilstar og Klaveness Marine. Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus, SpareBank 1 Stiftelsen BV og Deloitte er også med som viktige støttespillere. 

Den nordiske satsingen gjøres i samarbeid med Prosper i Sverige, Den Sociale Kapitalfond i Danmark og Arvo i Finland med støtte fra Nordic Innovation.