Offentlige sektor og sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap. Derfor er samarbeid med offentlig sektor, eller salg av tjenester til dem, gjerne en naturlig del av forretningsmodellen.

Det offentlige, på sin side, står i økt press for å utvikle nye og mer effektive velferdstjenester slik at de kan holde tritt med samfunnsendringene. Dette har ført til at stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører.

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan jeg kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører?

Sosiale entreprenører opplever ofte regelverket for offentlige anskaffelser som en hindring og barriere for samarbeid med det offentlige. Samtidig er mange offentlige innkjøpere usikre på hvordan de kan samarbeide med og kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører, både rent praktisk og med rettslig trygghet.

Vi har derfor tatt initiativet til å utarbeide en juridisk veileder som skal vise offentlige oppdragsgivere mulighetsrommet de har innenfor loven om offentlige anskaffelser.

Lifetools.
Lifetools. Fotograf: Simen Falck

Effektkontrakter

En ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Generasjon M