Hva gjør vi

Vi jobber for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker. Som aktiv eier og investor tilfører vi ikke bare kapital, men også kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting.

Oppdraget

Våre eiere har gitt Ferd en visjon å innrette virksomheten etter, og det er organisasjonens oppdrag å fylle visjonen med innhold som gjør at vi vil nærme oss den over tid.

Vi er om lag 70 motiverte medarbeidere som kjenner ansvaret som ligger i at det er vår kompetanse som skal omdanne Ferds kapitalbase og fortrinn til varige verdier og tydelige spor.

Ferds visjon handler om å skape verdier også utover den økonomiske.

Slik skaper vi verdi

Generasjonsperspektivet som ligger i vårt familieeierskap gir oss en fleksibilitet og forutsigbarhet som gjør at vi skiller oss fra mange andre investeringsmiljøer. Sammen med en solid kapitalbase tilbyr vi også bred kompetanse, et stort nettverk og vilje til å satse for å oppnå verdiskaping.

Bredden i vår virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap.

Swix-bygget i Lillehammer stod ferdig i 2015 og er et resultat av godt lagspill mellom Ferd Eiendom og Brav.