Om sosialt entreprenørskap

En sosial entreprenør er en eller flere personer som ønsker å bidra til å skape en ny løsning på et sosialt problem. De kan finne opp en ny teknologisk løsning eller utvikle en tjeneste som hjelper på problemet – ofte bedre enn før. Selskapene leverer resultater som gir både sosial og økonomisk effekt, såkalt dobbel bunnlinje.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap er et begrep som har fått en stor interesse de siste årene, og stadig flere personer og selskaper ser seg selv som sosiale entreprenører. Det har vokst frem miljøer som samler disse, og vi ser et stadig større tilfang av investorer som ønsker å satse på slike selskaper. Men hva er egentlig sosialt entreprenørskap?

Medarbeiderne. Foto: Oda Hveem

Offentlig sektor og sosiale entreprenører

Intro

Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap. Derfor er samarbeid med offentlig sektor, eller salg av tjenester til dem, gjerne en naturlig del av forretningsmodellen.

Det offentlige, på sin side, står i økt press for å utvikle nye og mer effektive velferdstjenester slik at de kan holde tritt med samfunnsendringene. Dette har ført til at stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører.

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan jeg kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører?

Sosiale entreprenører opplever ofte regelverket for offentlige anskaffelser som en hindring og barriere for samarbeid med det offentlige. Samtidig er mange offentlige innkjøpere usikre på hvordan de kan samarbeide med og kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører, både rent praktisk og med rettslig trygghet.

Vi har derfor tatt initiativet til å utarbeide en juridisk veileder som skal vise offentlige oppdragsgivere mulighetsrommet de har innenfor loven om offentlige anskaffelser.

Les mer
Effektkontrakter

Effektkontrakter - en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Les mer

Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap. Derfor er samarbeid med offentlig sektor, eller salg av tjenester til dem, gjerne en naturlig del av forretningsmodellen.

Det offentlige, på sin side, står i økt press for å utvikle nye og mer effektive velferdstjenester slik at de kan holde tritt med samfunnsendringene. Dette har ført til at stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører.

Hvordan kan jeg kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører?

Sosiale entreprenører opplever ofte regelverket for offentlige anskaffelser som en hindring og barriere for samarbeid med det offentlige. Samtidig er mange offentlige innkjøpere usikre på hvordan de kan samarbeide med og kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører, både rent praktisk og med rettslig trygghet.

Vi har derfor tatt initiativet til å utarbeide en juridisk veileder som skal vise offentlige oppdragsgivere mulighetsrommet de har innenfor loven om offentlige anskaffelser.

Les mer

Effektkontrakter - en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Les mer

Hvordan investere i sosial effekt?

Intro

Hvordan investere i sosial effekt?

Stadig flere ønsker å investere i samfunnseffekt, både internasjonalt og her i Norge. Noen aktører har nettopp kommet i gang og holder på å orientere seg om mulighetene, mens andre har holdt på en stund og har etablert en tydelig investorprofil. Dette er en veldig positiv trend, da vi vil trenge alle gode krefter for å utvikle og løfte gode løsninger for fremtiden.

Les mer
Impact Measurement and Management

Å måle og forsterke den positive samfunnseffekten

Som sosial investor er de sosiale resultatene vår viktigste avkastning. Derfor jobber vi og porteføljeselskapene med å måle og forsterke den positive samfunnseffekten. Når samfunnseffekten ligger i kjernen av forretningsmodellen er det også nødvendig å “holde regnskap” på denne bunnlinjen, slik man gjør med økonomiske resultater. Målet er at selskapet kan vise tett sammenheng mellom sine aktiviteter og endringen de skaper.

Les mer
Effektkontrakter

Effektkontrakter - en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Les mer
InvestorLab

Nettverk for impact-investorer

Akseleratoren Impact StartUp har etablert et nettverk for investorer, filantroper og andre finansiører av samfunnseffekt, kalt InvestorLab. Initiativet skal bidra til å sikre tidligfase-selskaper tilgang til kapital, slik at de lettere kan skalere løsningene sine og dermed også samfunnseffekten. I tillegg skal InvestorLab gi investorer og finansiører økt kunnskap, flere verktøy og tilgang til nye, aktuelle selskaper.

Les mer

Hvordan investere i sosial effekt?

Stadig flere ønsker å investere i samfunnseffekt, både internasjonalt og her i Norge. Noen aktører har nettopp kommet i gang og holder på å orientere seg om mulighetene, mens andre har holdt på en stund og har etablert en tydelig investorprofil. Dette er en veldig positiv trend, da vi vil trenge alle gode krefter for å utvikle og løfte gode løsninger for fremtiden.

Les mer

Å måle og forsterke den positive samfunnseffekten

Som sosial investor er de sosiale resultatene vår viktigste avkastning. Derfor jobber vi og porteføljeselskapene med å måle og forsterke den positive samfunnseffekten. Når samfunnseffekten ligger i kjernen av forretningsmodellen er det også nødvendig å “holde regnskap” på denne bunnlinjen, slik man gjør med økonomiske resultater. Målet er at selskapet kan vise tett sammenheng mellom sine aktiviteter og endringen de skaper.

Les mer

Effektkontrakter - en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Les mer

Nettverk for impact-investorer

Akseleratoren Impact StartUp har etablert et nettverk for investorer, filantroper og andre finansiører av samfunnseffekt, kalt InvestorLab. Initiativet skal bidra til å sikre tidligfase-selskaper tilgang til kapital, slik at de lettere kan skalere løsningene sine og dermed også samfunnseffekten. I tillegg skal InvestorLab gi investorer og finansiører økt kunnskap, flere verktøy og tilgang til nye, aktuelle selskaper.

Les mer

Impactpodden

Sesong 2 av Impactpodden er for deg som er eller vil bli sosial entreprenør – og som er helt fersk i gamet. Her får du råd, tips og erfaringer som hjelper deg å komme i gang. 

I studio møter du Ferd Sosiale Entreprenørers Katinka Greve Leiner – med Chris Klemmetvold Sandvik og Lise Arvesen fra akseleratoren Impact StartUp.

Miljøer og støttespillere

Økosystem oversikt

Økosystem for sosiale entreprenører

Et stadig økende antall sosiale entreprenører og støttespillere kan gjøre det utfordrende å få en god oversikt. De mest spissede aktørene har derfor etablert et samarbeid kalt “Økosystem for sosiale entreprenører” for å styrke dialogen seg imellom. Dette samarbeidet består av aktørene Ashoka, SoCentral, Tøyen Unlimited, Kronprinsparets Fond, Wilstar, Vollebekk Fabrikker og Ferd Sosiale Entreprenører.

Les mer
Impact StartUp

Impact StartUp

Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Les mer
Guide for sosiale entreprenører

Guide for sosiale entreprenører

Innovasjon Norge har mange innovative sosiale entreprenørene blant sine kunder. Derfor har de laget en guide der de forsøker å svare på noen av de spørsmålene som særlig gjelder sosiale entreprenører.

Gå til guide

Økosystem for sosiale entreprenører

Et stadig økende antall sosiale entreprenører og støttespillere kan gjøre det utfordrende å få en god oversikt. De mest spissede aktørene har derfor etablert et samarbeid kalt “Økosystem for sosiale entreprenører” for å styrke dialogen seg imellom. Dette samarbeidet består av aktørene Ashoka, SoCentral, Tøyen Unlimited, Kronprinsparets Fond, Wilstar, Vollebekk Fabrikker og Ferd Sosiale Entreprenører.

Les mer

Impact StartUp

Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Les mer

Guide for sosiale entreprenører

Innovasjon Norge har mange innovative sosiale entreprenørene blant sine kunder. Derfor har de laget en guide der de forsøker å svare på noen av de spørsmålene som særlig gjelder sosiale entreprenører.

Gå til guide