Miljøer og støttespillere

Økosystem for sosiale entreprenører

Et stadig økende antall sosiale entreprenører og støttespillere kan gjøre det utfordrende å få en god oversikt. De mest spissede aktørene har derfor etablert et samarbeid kalt “Økosystem for sosiale entreprenører” for å styrke dialogen seg imellom. Dette samarbeidet består av aktørene Ashoka, SoCentral, Tøyen Unlimited, Kronprinsparets Fond, Wilstar, Vollebekk Fabrikker og Ferd Sosiale Entreprenører.

Impact Startup

Impact StartUp

Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Impact Startup

Guide for sosiale entreprenører

Innovasjon Norge har mange innovative sosiale entreprenørene blant sine kunder. Derfor har de laget en guide der de forsøker å svare på noen av de spørsmålene som særlig gjelder sosiale entreprenører.

Innovasjon Norge. Foto: Ingar Sørensen