Ferd Sosiale Entreprenører

Vi skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked.

Vi investerer i sosial effekt

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker vi selskapenes muligheter for suksess. Vi samarbeider også med det offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser for samhandling med disse nyskapende selskapene. 

Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i friminuttene på skolen. Foto: Hans Granberg

Vår portefølje

Noen av selskapene i porteføljen støttes med tilskudd, mens et flertall er egenkapitalinvesteringer. De som mottar tilskudd jobber aktivt med utvikling og vekst i en treårs periode. Egenkapitalinvesteringer kombineres med aktivt styrearbeid og en dedikert forretningsutvikler. 

Unicus ansetter kun IT-konsulenter med Asberger syndrom. Foto: Oda Hveem.

Resultater og rapporter

Her kan du lese om våre sosiale resultater.

I tillegg kan du også laste ned andre rapporter, veileder og kunnskapsmateriell innen sosialt entreprenørskap.

Team

For å se hele teamet klikk her.

Katinka Greve Leiner. Photo: Dag Knudsen

Katinka Greve Leiner

Direktør Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 95 72 17 40
Espen Daae. Photo: Dag Knudsen

Espen Daae

Investeringssjef sosiale
investeringer
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 93 47 00 07
Henriette Skretteberg. Foto: Dag Knudsen

Henriette Skretteberg

Utviklingssjef, sosial impact Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 98 84 22 40