Ferd Sosiale Entreprenører

Vi skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Det er i dag 12 selskaper i vår aktive portefølje.

Vi investerer i sosial verdiskaping

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker vi selskapenes muligheter for suksess. Vi samarbeider også med det offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser for samhandling med disse nyskapende selskapene. 

Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i friminuttene på skolen. Foto: Hans Granberg

Vår portefølje

Vi har i dag 12 selskaper i aktiv portefølje. Noen av disse støttes med tilskudd, mens et flertall er egenkapitalinvesteringer. De som mottar tilskudd jobber aktivt med utvikling og vekst i en treårs periode. Egenkapitalinvesteringer kombineres med aktivt styrearbeid og en dedikert forretningsutvikler. 

Unicus ansetter kun IT-konsulenter med Asberger syndrom. Foto: Oda Hveem.

Resultater og rapporter

Vi lager årlige resultatrapporter hvor man kan lese om våre investeringer, aktiviteter og sosiale resultater.

I tillegg kan du også laste ned andre rapporter og veiledere innen sosialt entreprenørskap.

Sosiale resultater

Sosiale entreprenører skaper viktige effekter og resultater for samfunnet. Her kan du se en oppsummering av de sosiale verdiene våre portefølje-selskaper skapte i 2019.

Team

For å se hele teamet klikk her.

Katinka Greve Leiner. Photo: Dag Knudsen

Katinka Greve Leiner

Direktør Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 95 72 17 40
Espen Daae. Photo: Dag Knudsen

Espen Daae

Investeringssjef sosiale
investeringer
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 93 47 00 07
Henriette Skretteberg. Foto: Dag Knudsen

Henriette Skretteberg

Utviklingssjef, sosial impact Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 98 84 22 40