Ferd Sosiale Entreprenører

Vi skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked.

Sosiale resultater

Vi finner dyktige og spennende selskaper og investerer tid og penger i deres utvikling over flere år. Les mer om våre sosiale resultater og last ned andre rapporter, veileder og kunnskapsmateriell innen sosialt entreprenørskap.

Se alle resultater og rapporter


83 100

Antall mennesker selskapene i vår portefølje har hatt en positiv effekt på i 2023

5 000 mennesker

Livsendrende effekt

78 100 mennesker

Livsforbedrende effekt

Vi investerer i sosial effekt

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører som leverer sterke sosiale og økonomiske resultater. Vi støtter selskapene gjennom våre dedikerte ansatte, vårt nettverk og vår solide økonomiske base.
KLAR Kompetanses digitale verktøy skal bidra til at flere flerspråklige fullfører yrkesfaglig videregående skole og kommer ut i arbeid. Foto: Chris Klemmetvold

Vår portefølje

Noen av selskapene i porteføljen støttes med tilskudd, mens et flertall er egenkapitalinvesteringer. De som mottar tilskudd jobber aktivt med utvikling og vekst i en treårs periode. Egenkapitalinvesteringer kombineres med aktivt styrearbeid og en dedikert forretningsutvikler. 

Unicus ansetter kun nevrodivergente IT-konsulenter. Foto: Oda Hveem.

Team

For å se hele teamet klikk her.

Katinka Greve Leiner. Photo: Dag Knudsen

Katinka Greve Leiner

Direktør
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 95 72 17 40
Espen Daae. Photo: Dag Knudsen

Espen Daae

Investeringssjef,
Sosiale investeringer
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 93 47 00 07
Henriette Skretteberg. Foto: Dag Knudsen

Henriette Skretteberg

Utviklingssjef, Social Impact
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 98 84 22 40

Våre samarbeidspartnere

Fra vi startet opp har vi jevnlig fått kontakt med selskaper som ønsker å bruke det de er gode på til å skape noe mer enn de gjør i sitt daglige virke. Noen av disse har funnet det meningsfullt å bistå våre sosiale entreprenører, og vi er veldig takknemlige for hvordan de har bidratt til å løfte selskapene med sin kompetanse og sitt engasjement.

Schjødt har vært vår partner i snart 10 år, og kvaliteten på det juridiske arbeidet har vært uvurderlig for flere av selskapene for hindre at de tråkker feil eller rydde opp der det trengs

Sopra Steria, Schjødt, Zynk