Slik styrker vi selskapene i porteføljen

Vi velger ett til to selskaper hvert år der vi kan være med på å utgjøre en viktig forskjell og skape gode sosiale og økonomiske resultater. Vi jobber i aktivt partnerskap med selskapene med tydelige sosiale ambisjoner. Ferd kan stille med egenkapital, ulike hybrid-instrumenter eller tilskudd – tilpasset selskapets behov.

Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker vi selskapenes muligheter for suksess. Vi jobber i aktive partnerskap med selskapene, med tydelige sosiale ambisjoner.

Unicus, et selskap i auticongruppen, ansetter kun nevrodivergente IT-konsulenter. Foto: Oda Hveem

Impact-linked finansiering

Ferd SE tilbyr kapital for å muliggjøre vekst i selskapets sosiale resultater, og skreddersyr finansieringen til selskapets fase og behov.

Vi bruker vi en rekke ulike finansieringsinstrumenter som vi tilpasser selskapets situasjon. Som en impact-investor knytter vi ofte utbetalingene og/eller betingelsene i finansieringen til oppnåelse av sosiale mål. Dette kalles impact-linked finansiering.

Instrumentene vi bruker inkluderer:

  • Tilskudd over en begrenset tidsperiode
  • Konvertibelt lån, lån som kan konverteres til egenkapital
  • Ferd SE Impact Investeringsavtale, en variant av SAFE (Simple Agreement for Future Equity), som gir investoren en fremtidig rettighet til å tegne aksjer i selskapet.
  • Andre innovative instrumenter som kombinerer elementer fra tilskudd, lån og/eller egenkapital

For mer modne selskaper i skaleringsfasen er det aktuelt med egenkapital, i tillegg til konvertibelt lån og andre hybride instrumenter.

I investeringsprosessen blir vi og selskapet enig om en felles plan for oppnåelse av sosiale og økonomiske mål, vekst og andre elementer knyttet til organisasjonen og virksomhetsstyring. Denne planen, som vi kaller eieragenda, omfatter også hva kapitalen skal brukes til.

Vi investerer også gjerne sammen med andre investorer som er opptatt av å nå de samme sosiale målene som oss. For oss er det viktig at vår kapital er utløsende for sosial effekt.

Vi tilfører også kapital gjennom finansiering av privat-offentlige samarbeid og effektkontrakter, les mer her.

Kompetanse og nettverk

Hvert av selskapene i den aktive porteføljen jobber med et dedikert team av 1-2 forretningsutviklere som følger selskapet over tid. Teamet vårt har spisskompetanse på flere områder, som økonomistyring, virksomhetsstyring og Impact Measurement and Management (IMM). Forretningsutviklerne bidrar med mange timer hvert år med sparring, workshops og arbeidsmøter med selskapene. De bidrar også med å koble selskapet til andre ressurser i nettverket innenfor områder som strategi, salg, kommunikasjon, IKT, juss og HR/rekruttering, i henhold til en felles plan.

I tillegg til direkte forretningsutvikling er vi opptatt av at selskapene har gode og kompetente styrer, som deler de sosiale ambisjonene og kan være gode sparringspartnere for gründere. Vi har tett samarbeid med styrene i alle selskapene i aktiv portefølje. I selskaper vi har eierandeler i utøver vi aktivt eierskap gjennom styret.

Vi legger videre til rette for læring på tvers av selskapene og kontakt mellom lederne i selskapene, og søker å skape synergier på tvers av porteføljen. Vi forventer at selskapene i portefølje deler av sine erfaringer og deltar på samlinger med våre sosiale entreprenører.

Å måle, styre og optimalisere den sosiale effekten

Vi jobber aktivt med en metode som kalles Impact Management and Measurement med våre porteføljeselskaper. Det betyr at selskapene forventes både å måle de sosiale resultatene og rigge virksomheten for å ta beslutninger som optimalisere den sosiale effekten. Metoden er nøkkelen til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for selskaper med sosiale formål.

Les mer om Impact Measurement and Management her.

Alumni

Etter fullendt tid i porteføljen kan selskapene gå over i en alumni-posisjon eller passiv portefølje. Vi er da fortsatt tilgjengelige som sparringspartnere etter kapasitet, men målet er at selskapene er robuste nok både økonomisk og organisatorisk til å skalere virksomheten for egen maskin.

Les mer om våre tidligere investeringer her.

Vår endringsteori

FSE som investor har mange års erfaring med å jobbe tett med sosiale entreprenører og vårt hovedmål er at flere selskaper skal kunne stå på egne ben og skalere sin sosiale effekt. Vi har utviklet vår egen endringsteori med tilhørende måleindikatorer og målemetoder. Basert på resultatene optimaliserer vi som team stadig hvordan vi jobber med selskapene. Vi måler resultatet av vår innsats, samt den sosiale effekten på selskapsnivå. Gjennom vår eieragenda og felles målambisjon med selskapene, følger vi om vår felles innsats skaper forventet sosial effekt. Tiltak og endringer iverksettes dersom vi ser at dette ikke er tilfellet.