Hvem er vi

Ferd er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen. Vi har kalt investeringsselskapet vårt Ferd, fordi det i ordets rette forstand er «en reise uten ende».

Vi skal skape varige verdier
og sette tydelige spor

Vår visjon

Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Den handler om å skape verdier også utover det økonomiske. Vår ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet og dermed setter positive avtrykk.

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei – altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes.

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig.

Våre verdier

Troverdighet

Troverdighet

Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter – vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet.

Eventyrlyst

Eventyrlyst

Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier – men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over «nye blåner». Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr.

Lagspill

Lagspill

Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag, og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem.

Langsiktighet

Langsiktighet

Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet.

Troverdighet

Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter – vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet.

Eventyrlyst

Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier – men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over «nye blåner». Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr.

Lagspill

Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag, og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem.

Langsiktighet

Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet.

Hvem er vi

For Ferd dreier verdiskaping seg om mer enn bare finansiell avkastning. Det handler også om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene vi er en del av, og at vi skal gjøre det på en måte som underbygger bærekraftmålene. Bredden i vår virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap.

Som aktiv eier bruker vi vår innflytelse for å bidra til enkeltselskapers utvikling og vekst, alltid med et mål om solid og bærekraftig verdiskaping over tid.

Vi er en aktiv investor i nordiske børsnoterte aksjer og internasjonale fond som har nær kontakt med selskaper og forvaltere i investeringsperioden.

Innovasjon og eventyrlystne initiativ er en sentral del av Ferds historie og en viktig del av vår visjon.

Våre eiere

I 1849 kjøpte den første Johan H. Andresen Tiedemanns Tobaksfabrik og firmaet har siden den gang vært i familiens eie. Helt fra starten har familien vært engasjert i ulike typer industriell og finansiell virksomhet i kombinasjon med et sterkt engasjement for samfunn, kultur og politikk.

I 1998 opphørte det operative engasjementet i tobakksvirksomhet og i 2001 endret konsernet navn til Ferd. Navneendringen markerte at en tradisjonsrik virksomhet nå var underveis mot å virkeliggjøre en ny visjon, en ny forretningsidé og nye verdier.

Konsernet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 2012 med Johan H. Andresen som styreleder og fra 2023 med Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen som styremedlemmer.

Ferd eies i dag av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra, henholdsvis femte og sjette generasjon Andresen.

Ledelsen og styret

Konsernledelsen i Ferd består av tre personer. Morten Borge er konsernsjef.

Ferd har siden 2004 hatt et uavhengig styre. Styret i Ferd Holding består i dag av syv styremedlemmer, hvorav fire eksterne. Johan H. Andresen er styreleder, og hans to døtre Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen er styremedlemmer.