Hvordan investere i sosial effekt

Introduksjon

Stadig flere ønsker å investere i samfunnseffekt, både internasjonalt og her i Norge. Noen aktører har nettopp kommet i gang og holder på å orientere seg om mulighetene, mens andre har holdt på en stund og har etablert en tydelig investorprofil. Dette er en veldig positiv trend, da vi vil trenge alle gode krefter for å utvikle og løfte gode løsninger for fremtiden.

Medarbeiderne. Foto: Oda Hveem

Impact Measurement and Management

Å måle og forsterke den positive samfunnseffekten

Som sosial investor er de sosiale resultatene vår viktigste avkastning. Derfor jobber vi og porteføljeselskapene med å måle og forsterke den positive samfunnseffekten. Når samfunnseffekten ligger i kjernen av forretningsmodellen er det også nødvendig å “holde regnskap” på denne bunnlinjen, slik man gjør med økonomiske resultater. Målet er at selskapet kan vise tett sammenheng mellom sine aktiviteter og endringen de skaper.

Imal

Effektkontrakter

 – en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø.

Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

Generasjon M

InvestorLab

Nettverk for impact-investorer

Akseleratoren Impact StartUp har etablert et nettverk for investorer, filantroper og andre finansiører av samfunnseffekt, kalt InvestorLab. Initiativet skal bidra til å sikre tidligfase-selskaper tilgang til kapital, slik at de lettere kan skalere løsningene sine og dermed også samfunnseffekten. I tillegg skal InvestorLab gi investorer og finansiører økt kunnskap, flere verktøy og tilgang til nye, aktuelle selskaper.

Impact Startup