Hvordan investere i sosial effekt

Stadig flere ønsker å investere i samfunnseffekt, både internasjonalt og her i Norge. Noen aktører har nettopp kommet i gang og holder på å orientere seg om mulighetene, mens andre har holdt på en stund og har etablert en tydelig investorprofil. Dette er en veldig positiv trend, da vi vil trenge alle gode krefter for å utvikle og løfte gode løsninger for fremtiden.

Impact-investeringer

Internasjonalt brukes ofte begrepet Impact når man snakker om samfunnseffekt. Begrepet favner mange tolkninger og et bredt mangfold av selskaper. På samme måte dekker begrepet Impact Investing mange ulike investorprofiler og modeller med ulike mål for hva slags samfunnseffekt man er ute etter i sine investeringer.

Investorer kan rangeres ut fra om de setter samfunnseffekt som hovedmål eller som tilleggsverdi i ordinære investeringer. Impact-investorer varier fra rene filantroper som gir ut gaver, til impact-drevne investorer som forventer konkurransedyktig avkastning. I mellomsjiktet finner vi investorer som Ferd SE som kan ta mer finansiell risiko enn tradisjonelle investorer.

Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten. Foto: Motitech

Styrer etter sosiale resultater

Ferd har investert i sosiale entreprenører siden 2007. Foruten selskapene i porteføljen vår støtter vi også oppstartsselskaper gjennom akseleratorprogrammet Impact StartUp. I tillegg har vi jobbet med en rekke aktiviteter for å styrke markedsmuligheter for sosiale entreprenører. Vi definerer oss som en sosial investor som investerer for impact. Det betyr at de sosiale effektene er styrende for valg av både entreprenører, metoder, verktøy og finansiering.

Sosiale investorer i Norge

I løpet av disse årene har det kommet mange nye aktører på banen. Både sparebankstiftelser, fond og stiftelser fra familieeide selskaper har blitt opptatt av samfunnseffekt. Mange av disse er i dag aktive støttespillere for sosiale entreprenører.

Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har gjort oss mange erfaringer som vi ønsker å dele med andre investorer. I menyfeltet her finner dere blant annet informasjon om noen av de verktøyene og metodene vi benytter oss av, som for eksempel Impact Management og effektkontrakter. I tillegg deler vi lenker til andre relevante aktører og miljøer, og til verktøy som kan være nyttige.

Hvis dere ønsker å lære mer om hva vi ser etter og hvordan vi jobber med våre investeringer, kan dere klikke dere videre til lenkene hvordan vi jobber med selskapene og våre investeringskriterier.

Dersom dere ønsker å lære mer om sosialt entreprenørskap, finner dere mer informasjon i fanen Sosialt entreprenørskap på vår nettside. Dere kan også lese om de sosiale entreprenørene i vår portefølje her, eller bli kjent med selskapene som er i, eller har vært gjennom, akseleratorprogrammet Impact StartUp her.