Fremtidens verdiskapere

Vår visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor, det er nettopp det vi gjør gjennom Ferd’s List og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. De lærer å se muligheter og gjøre noe med dem.

Entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette gir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, sine organisasjoner og lokalmiljø, nå og i fremtiden.

Programmene gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygges det bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene.

Innovatører trengs overalt!

Les mer om Ungt Entreprenørskap her 

Foto: Ungt Entreprenørskap

UE og Ferd

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap (UE) og Ferd går langt tilbake i tid, og begynte opprinnelig med engasjementet til Tiedemann’s tidligere økonomimedarbeider Edgar Johannesen, som i løpet av sine mange år i Tiedemanns Tobaksfabrik rakk å være rådgiver og høyre hånd for tre generasjoner Andresen. Johan H. Andresen sr, Edgar Johannesen og Nils Kvandal signerte den 15. oktober 1990 protokoll for etablering av Stiftelsen Ungdomsbedrifter, som ble forløperen til dagens UE.

Ungt Entreprenørskap ble etablert i 1997, og representerer videreføringen av det arbeidet som Edgar bidro til da han som styreleder skrev vedtektene for «Stiftelsen Ungdomsbedrifter». Ferd og Johan H. Andresen sitt personlige engasjement går tilbake til 2003 da han møtte UE på NHOs Årskonferanse. Det startet med et samarbeid med UE Oslo, men ble raskt fulgt av et samarbeid med UE Norge. Dette engasjementet ga for øvrig det filosofiske og praktiske grunnlaget for andre intitativ, som Nordic Microfinance Initiative og Ferd Sosiale Entreprenører, som alle bygger på  troen på at det å gi enkeltmennesker nye muligheter er nøkkelen til å utløse potensialet i dem.

Foto: Ungt Entreprenørskap

Ferd's List

Johan H. Andresen tok i sin tid initiativet til Ferd’s List, en hedersliste av entreprenører og ledere mellom 25 og 45 år fra hele Europa, og til og med andre verdensdeler. Ferd’s List er en årlig hendelse hvor seks til ti entreprenører og ledere hedres på listen hvert år. Disse menneskene er rollemodeller, både som verdiskapere og som noen som gir tilbake til samfunnet, og gjennom Ferd’s List blir de del av et unikt nettverk. Det de har til felles er at de alle har bygget videre på den entreprenørskapsopplevelsen de hadde i skolen i regi av JA Europe, dvs. Ungt Entreprenørskap i Norge, og derved beviser at folk, og ungdom spesielt, gjør god bruk av nye muligheter hvis de blir gitt dem.

Foto: JA Europe