Ufrivillig skolefravær og andelen elever med ufullstendige vitnemål øker. Flere unge kan havne i varig utenforskap. Dette øker kravene til hva skolen skal løse.

Når unge ikke fullfører utdanningsløpet sitt eller sliter med å komme inn i arbeidslivet, får det store konsekvenser for både individet og samfunnet. En av fellesnevnerne for mange av de unge som havner i utenforskap, er at de ikke har fullført videregående opplæring.

Supplerende læringsarenaer

Vi ønsker å bidra til at man finner gode samarbeidsmodeller, der supplerende læringsarenaer blir en del av skolens samlede tilbud. Dette innebærer å koble andre aktører og ressurser til skolene på gode måter, slik at skolens tilbud blir bredere og mer variert. Målet er at flere elever får bedre muligheter til å lykkes med å fullføre skolen.

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB, KS og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør inviterer vi alle som er engasjert i barn og unges oppvekst, trivsel og muligheter i skolesystemet vårt til å være med å drøfte dette på konferansen.

Når: 7. mars 10:00-14:00
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Les mer og meld deg på her.