Rapporter

Ferd utgir digital årsrapport. Link til Årsrapport 2021 samt tidligere års- og halvårsrapporter finnes under.

Årsrapport 2021

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 48,0 milliarder kroner (41,1 milliarder kroner per 31.12.2020). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,7 prosent, et bra absolutt resultat for Ferd.

Årsrapporter

Halvårsrapporter

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på