Rapporter

Ferd utgir digital årsrapport. Link til Årsrapport 2023 samt tidligere års- og halvårsrapporter finnes under.

Årsrapport 2023

Ferd hadde per 31.12.2023 en beregnet verdijustert egenkapital på 45,8 milliarder kroner, opp fra 43,0 milliarder kroner per 31.12.2022. For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 8,6 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne på 893 millioner kroner, var 3,7 milliarder kroner.

Årsrapporter

Halvårsrapporter

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på