Rapporter

Ferd utgir digital årsrapport. Link til Årsrapport 2020 samt tidligere års- og halvårsrapporter finnes under.

Årsrapport 2020

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 41,1 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-pandemien.

Årsrapporter

Halvårsrapporter

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på