Rapporter

Ferd utgir digital årsrapport. Link til årsrapporten for 2019 samt tidligere års- og halvårsrapporter finnes under.

Årsrapport 2019

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 35,0 milliarder kroner (31,4 milliarder kroner per 31.12.2018). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 12,2 prosent. Alle forretningsområdene oppnådde en positiv avkastning i 2019 på over 10 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, ble 3,8 milliarder kroner.

Årsrapporter

Halvårsrapporter

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på