Varslingstjeneste

Ferd strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsmiljø med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av virksomheten vår.

Varsling er en viktig kilde til informasjon for at Ferd kan avdekke misligheter og etiske brudd, slik at saksforholdet kan håndteres og følges opp på forsvarlig måte. Tidlig varsling om potensielle etiske brudd gir oss muligheten til raskt å ta tak i problemet, slik at skadekonsekvenser for selskapet, ansatte, forretningsforbindelser og allmennheten blir minst mulig.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte ledelsen i Ferd direkte. Dersom du ønsker å være anonym, tilbyr vi en kanal for anonym varsling.

Når kan varslingstjenesten brukes?

Varsling kan brukes til å rapportere bekymringer om noe som ikke er i samsvar med forretningsverdiene og de etiske retningslinjene våre, og som kan påvirke virksomheten vår eller personers liv og helse. Du trenger ikke ha bevis for mistankene dine, men en varsling skal sendes inn i god tro.

Problemer relatert til arbeidsplassen kan rapporteres direkte til nærmeste leder.

Varslingen vil bli behandlet på en sikker måte

Varslingskanalen leveres av en ekstern partner, Simployer&frankly, for å sikre anonymiteten til varsler. Prosessen er kryptert og beskyttet med passord. Alle varslinger behandles konfidensielt.

Rapporten din sendes ved å følge instruksene på siden Simployer &frankly – Whistleblower (andfrankly.com). Når du sender inn, vil du få en personlig ID og et passord på skjermen. Disse må lagres på en sikker måte. Du kommer til å forbli anonym gjennom hele denne dialogen.