Effektkontrakter

– en ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Effektkontrakter er en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. Modellen brukes til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø. Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle aktører.

 

Norsk effektkontrakt: Lier kommune, Trygg av natur og Ferd Sosiale Entreprenører har inngått et samarbeid for å øke livsmestringen hos ungdomsskoleelever og sikre mer effektiv bruk av offentlige midler. Foto: Trygg av natur

Betaler for resultater

I en effektkontrakt forhåndsfinansierer en sosial investor eller en stiftelse et tiltak og blir tilbakebetalt av det offentlige dersom avtalte resultater er nådd. Dette reduserer risikoen ved utprøving av nye tiltak for det offentlige og gir investorer en mulighet til å bidra til sosial innovasjon. Myndighetene betaler kun hvis resultatene oppnås, og investorene tjener kun dersom samfunnet også gjør det.

Offentlig-privat samarbeid

I en effektkontrakt samarbeider det offentlige, det private og frivillig-ideelle for å finne bedre løsninger. I prosessen må partene jobbe systematisk og kunnskapsbasert for å finne ut hva behovene til målgruppen er, hva som er et positivt resultat for gruppen, hvordan dette kan oppnås og hvordan det kan måles. Prosessen kan føre til ny innsikt, nye samarbeidsformer og kunnskap om hvilke tiltak som har en målbar effekt.

Les mer om effektkontrakter hos KS her.

 

Vi er med i tre effektkontrakter:

Vestfold

Fire kommuner har inngått et samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører og Back in the Ring, en sosial entreprenør som bruker yoga som katalysator for å starte og vedlikeholde en endringsprosess hos innsatte. Målet er å redusere gjengangerkriminalitet blant unge innsatte.

Lier

Lier kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av natur har inngått et samarbeid for å øke livsmestringen hos ungdomsskoleelever. Den sosiale entreprenøren Trygg av natur bruker naturen som mestringsarena.

 

Lillehammer/Øvre Eiker

Lillehammer og Øvre Eiker kommuner samarbeider med SOS-barnebyer og Ferd Sosiale Entreprenører for å hjelpe en underbetjent gruppe barn i barnevernet gjennom en ny tjeneste kalt Familiepartner. Tjenesten er utviklet av kommunene, SOS-barnebyer og Oslo Met, og skal sette familiene i stand til å gi barna bedre omsorg på kort og lang sikt.

Brofinansiering i Indre Østfold

Vårt porteføljeselskap Generasjon M (lenke til teksten om de under «portefølje») har inngått en effektkontrakt, kalt brofinansiering, sammen med Indre Østfold kommune og Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus. Målet er å få lokale ungdommer i arbeid og øke trivselen for eldre på sykehjem.