Team

Katinka Greve Leiner. Photo: Dag Knudsen

Katinka Greve Leiner

Direktør
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 95 72 17 40
Astrid Laake Paaske. Photo: Dag Knudsen

Astrid Laake Paaske

Senior forretningsutvikler
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 94 13 24 22
Espen Daae. Photo: Dag Knudsen

Espen Daae

Investeringssjef,
Sosiale investeringer
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 93 47 00 07
Henriette Skretteberg. Foto: Dag Knudsen

Henriette Skretteberg

Utviklingssjef, Social Impact
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 98 84 22 40
Mari Killingmo. Photo: Dag Knudsen

Mari Huuhka Killingmo

Senior forretningsutvikler
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 99 38 68 06
Frida Vik photo Oda Hveem

Frida Vik

Junior forretningsutvikler
Ferd Sosiale Entreprenører
Ferd Eiendom
Telefon: 95 99 32 05

Sabha Qureshi-Holen

Prosjektleder for
Oslo-satsingen
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 40 63 43 03
Trym Nagelstad. Photo: Dag Knudsen

Trym Andreas Nagelstad

Forretningsutvikler
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 92 86 59 79