Team

Katinka Greve Leiner. Photo: Dag Knudsen

Katinka Greve Leiner

Direktør
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 95 72 17 40
Astrid Laake Paaske. Photo: Dag Knudsen

Astrid Laake Paaske

Senior forretningsutvikler Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 94 13 24 22
Espen Daae. Photo: Dag Knudsen

Espen Daae

Investeringssjef sosiale
investeringer
Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 93 47 00 07
Henriette Skretteberg. Foto: Dag Knudsen

Henriette Skretteberg

Utviklingssjef, sosial impact Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 98 84 22 40
Mari Killingmo. Photo: Dag Knudsen

Mari Huuhka Killingmo

Senior forretningsutvikler Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 99 38 68 06
Frida Vik photo Oda Hveem

Frida Vik

Junior forretningsutvikler Ferd Sosiale Entreprenører
Ferd Eiendom
Telefon: 95 99 32 05
Trym Nagelstad. Photo: Dag Knudsen

Trym Andreas Nagelstad

Forretningsutvikler Ferd Sosiale Entreprenører
Telefon: 92 86 59 79