Humanitære initiativ

Ferd initierer og bidrar til fond og organisasjoner som har som formål å inkludere fattige og flyktninger i Asia og Afrika.

Abler Nordic

Tidligere Nordic Microfinance Initiative (NMI)

Abler Nordic investerer i finansinstitusjoner og andre selskaper som bidrar til finansiell inkludering i Afrika og Asia, primært gjøres dette gjennom betydelige eierandeler i unotert egenkapital. Gjennom styrerepresentasjon og godt samarbeid med ledelsen utøver Abler Nordic aktivt eierskap for å nå sin eierskapsagenda. Abler Nordic arbeider for å gi lavinntektsfamilier i utviklingsland tilgang til et bredt spekter av finansielle tjenester på en bærekraftig måte. Målet er at investeringene skal bidra til robuste sosiale og finansielle resultater.

Abler Nordic ble etablert i 2008 etter et initiativ av Johan H. Andresen for å få i gang et privat-offentlig-samarbeid i Norge. Abler Nordic har i dag private og offentlige investorer fra Norge og Danmark og forvalter en kapitalbase på over 3 milliarder kroner.  Ferd er minoritetseier i forvaltningsselskapet og tydelig investor i alle Abler Nordics fire fond.

Les om Abler Nordic her.

Abler Nordic
Abler Nordic arbeider for å gi lavinntektsfamilier i utviklingsland tilgang til et bredt spekter av finansielle tjenester på en bærekraftig måte.

The Refugee Impact Bond

The Refugee Impact Bond er et finansieringssamarbeid tilrettelagt av KOIS, med ulike former for kapital fra IKEA Foundation, NORAD, Novo Nordisk Fonden, U.S. International Development Finance Corporation (DFC) og Ferd. Samarbeidet skal finansiere Near East Foundations (NEF) program, som skal bidra til positiv endring for flyktninger og deres vertssamfunn.

Ved hjelp av kurs og skolering innen entreprenørskap og livsmestring, gis de muligheten til å bli økonomisk uavhengige – med ressurser til å bygge opp liv og land igjen. Finansieringssamarbeidet ble endelig signert i september 2021, og NEFs flyktningprogram rulles ut i Jordan høsten samme år. Partene har i første omgang forpliktet seg til en prosjektperiode på fire år, med en investering på totalt 10 millioner USD.

I tillegg til å forbedre menneskers livskvalitet, har samarbeidet som mål å skape en skalerbar og dynamisk modell for varig systemendring. Investorers avkastning er knyttet til rapportert effekt på folks liv, blant annet oppstartsbedrifters levedyktighet, husholdningers forbruk og kvinners påvirkning, samt en rekke faktorer knyttet til prosess og struktur.

Les om the Refugee Impact Bond her.

I tillegg til å forbedre menneskers livskvalitet, har samarbeidet som mål å skape en skalerbar og dynamisk modell for varig systemendring.

Humanitarian Investing

World Economic Forum beskriver Humanitarian Investing som mobilisering av kapital for å støtte sårbare mennesker og samfunn.

Les mer om Humanitarian Investing på World Economic Forum her.