Humanitære initiativ

Ferd initierer og bidrar til fond og organisasjoner som har som formål å inkludere fattige og flyktninger i Asia og Afrika.

Nordic Microfinance Initiative (NMI)

NMI investerer i finansinstitusjoner og andre selskaper som bidrar til finansiell inkludering i Afrika og Asia. Primært gjøres dette gjennom betydelige eierandeler i unotert egenkapital. Gjennom styrerepresentasjon og godt samarbeid med ledelsen utøver NMI aktivt eierskap for å nå sin eierskapsagenda. NMI arbeider for at flest mulig nederst på pyramiden skal få tilgang til finansielle tjenester på en bærekraftig måte. Målet er at investeringene skal bidra til robuste sosiale og finansielle resultater.

NMI ble etablert i 2008 etter et initiativ av Johan H. Andresen for å få i gang et privat-offentlig-samarbeid i Norge.   NMI har i dag private og offentlige investorer fra Norge og Danmark og forvalter en kapitalbase på over 2 milliarder kroner.  Ferd er minoritetseier i forvaltningsselskapet og tydelig investor i alle NMIs fire fond.

Les om NMI her.

NMI arbeider for at flest mulig nederst på pyramiden skal få tilgang til finansielle tjenester på en bærekraftig måte.

Humanitarian Investing

World Economic Forum beskriver Humanitarian Investing som mobilisering av kapital for å støtte sårbare mennesker og samfunn.

Les mer om Humanitarian Investing på World Economic Forum her.