Vi investerer i sosial effekt

Ansvar er noe du må bestemme deg for å ta. Vi i Ferd har valgt å ta ansvar for å styrke sosiale entreprenører i Norge og vise hvordan vi som en sosial investor kan bidra.

Dette gjør vi fordi har sett hvordan et enkelt engasjert og målrettet menneske kan være avgjørende for å skape sosiale endringer for seg selv og tusenvis av andre.

Vi i Ferd ønsker å bidra til å skape slike positive sosiale effekter. Det gjør vi ved å støtte sosiale entreprenører og sosiale impact-selskaper gjennom våre dedikerte ansatte, vårt nettverk og vår solide økonomiske base. Vi finner dyktige og spennende selskaper og investerer tid og penger i deres utvikling over flere år.

"Å gi mennesker en mulighet til å utløse sitt potensial vil alltid være en god investering."

Vi har blant annet bidratt til å bygge selskaper som ansetter mennesker uten andre jobbtilbud, og selskaper som gir unge mennesker avgjørende læring og tro på egne evner og en god fremtid. I tillegg bruker vi vår finansielle og strukturelle kunnskap til å etablere nye former for samarbeid og avtaler, som bidrar til at nye løsninger med bedre sosial effekt blir testet og etablert.

En viktig del av arbeidet har vært å synliggjøre effekten og betydningen av sosiale entreprenørers nyskapende løsninger for sårbare målgrupper. Vi mener flere både blant det offentlige og det private bør ta ansvar for å løfte frem nye løsninger med bedre sosiale effekter – fordi det haster for dem som faller utenfor og fordi samfunnet taper stort på manglende inkludering på mange felt. Å gi mennesker en mulighet til å utløse sitt potensiale vil alltid være en god investering.

Vår historie og rolle

Johan H. Andresen var den første norske investoren som engasjerte seg i sosialt entreprenørskap og en av de første til å bruke begrepet i Norge. Allerede på midten av 2000-tallet støttet han flere nystartede selskaper, og etablerte Ferd Sosiale Entreprenører som om et nytt forretningsområde i Ferd i 2009.

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) er ett av fem forretningsområder i Ferd AS. Ferd er et investeringsselskap som kan mye om det å skape en forretningsmessig økonomisk bærekraft. Det er viktig også for sosiale entreprenører, for å sikre at deres sosiale resultater får bærekraft og kan nå ut til stadig flere mennesker. Disse nyskapende, små selskapene trenger stabile inntekter for å dekke egne kostnader samt videreutvikling og spredning av sine løsninger. Vi kan gi selskapene økonomisk pusterom i noen avgjørende år og sikre at den sosiale effekten utgjør kjernen i deres forretningsmodell og kan nå flest mulig.

Vi er en såkalt «impact first» investor. Det betyr at vi støtter og utvikler innovative løsninger på sosiale utfordringer og kan ta risiko som andre i markedet ikke kan eller vil ta, for å nå mest mulig sosial effekt. Vi samarbeider gjerne med andre investorer som er opptatt av sosial impact, for å skape enda mer positiv endring sammen.

Her kan du lese mer om våre investeringer og hvordan vi jobber med selskapene.