Vi investerer i sosial effekt

Johan H. Andresen var den første norske investoren som engasjerte seg i sosialt entreprenørskap. Allerede på midten av 2000-tallet støttet han flere selskaper, og etablerte Ferd Sosiale Entreprenører som om et nytt forretningsområde i Ferd i 2009.

"Skalering av sosiale entreprenører gav visjonen vår betydning. Å bidra til å endre hvordan samfunnet ser på menneskers potensial, ble en stor bonus."

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) skal skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Ferd SE er ett av fem forretningsområder i Ferd AS.

I tillegg til å gjøre investeringer i sosiale entreprenører har vi over flere år også jobbet aktivt med å legge til rette for at flere slike selskaper skal lykkes.

Vi er i løpende dialog med rammesettere og beslutningstakere, og har utarbeidet konkrete hjelpemidler for både offentlig sektor og sosiale entreprenører. Også i disse prosjektene investerer vi betydelig med både tid, kapital og kompetanse.

Utvelgelse og investeringsfaser

Normalt etablerer Ferd SE et samarbeid med ett til tre nye selskaper hvert år.

Vi velger de selskapene der vi kan være med på å utgjøre størst forskjell og skape betydelige sosiale resultater.

Styret vårt tar den endelige beslutningen om et selskap tilbys en plass i porteføljen. I styret sitter Ferds tidligere og eksisterende CEOer Johan H. Andresen, John Giverholt og Morten Borge.  

Her kan du se en oversikt over selskapene som er i porteføljen vår i dag, og våre tidligere investeringer

Tilskudd og egenkapitalinvesteringer

Vi skiller mellom investeringer som tilskudd og egenkapitalinvesteringer. Investeringer som tilskudd innebærer at entreprenøren får et kapitaltilskudd uten at vi tar eierandel i selskapet.

Et selskap som er i tidlig fase vil få et tilskudd og være på Grunntrinn i inntil ett år. I denne perioden blir teamet vårt og selskapet bedre kjent og starter arbeidet med å styrke organisasjonen. Selskapene som kvalifiserer til videre samarbeid går fra grunntrinn til portefølje.

Som en del av porteføljen får selskapene en avtale med garantert støtte i tre år av gangen. I tillegg iverksettes arbeidet med vekst og skalering i tråd med planlagte milepæler. Utbetaling av tilskuddet er betinget av at avtalte milepæler knyttet til sosiale og økonomiske mål oppnås. 

Selskap som er i god gjenge og modne for vekst vil normalt tilbys egenkapital. Egenkapitalinvesteringer innebærer at vi kjøper en eierandel i selskapet. Investeringen kombineres med aktivt styrearbeid og en dedikert forretningsutvikler, samt plass i porteføljen. Vi legger til rette for læring på tvers av selskapene og kontakt mellom lederne i selskapene. Vi forventer også deltakelse på to samlinger i året.

Etter fullendt tid i porteføljen går selskapene over i en alumni-posisjon. Våre forretningsutviklere er da fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, men det forventes at selskapene står på egne ben. 

Løpende vurderinger

En viktig del av arbeidet vårt er å vurdere hvilke selskaper vi ønsker å investere i, og om vi skal investere som tilskudd eller egenkapital. Vi er i løpende dialog med flere sosiale entreprenører for å vurdere om de oppfyller våre investeringskriterier.

Vi gjør blant annet vurderinger av markedspotensial, ambisjoner og mulighet for sosial verdiskaping, teamets egnethet og hvorvidt selskapene vil være en god match med Ferds kompetanse og den øvrige porteføljen vår. 

Vi møter mange spennende sosiale entreprenører, men det er kun et fåtall av disse vi har mulighet til å inngå et konkret samarbeid med. For selskaper vi har tro på, men som av ulike grunner er mindre aktuelle for oss, forsøker vi å bistå med råd om eventuelle andre miljøer som kan bidra til disse selskapenes vekst og utvikling.