Bærekraftige samfunn for fremtiden

Om Ferd Eiendom

Ferd Eiendom skal bli en ledende byutvikler. Gjennom aktiv utvikling, forvaltning og gjennomføring av miljøvennlige prosjekter skaper vi verdi utover finansiell avkastning. Ferd Eiendom har en bred tilnærming til bærekraft, og har ambisjon om å påvirke hele eiendomsbransjen i riktig retning.

Prosjektportefølje

Vi har et bredt investeringsmandat og har en portefølje med eiendommer og prosjekter innenfor bolig, kontor og lager/logistikk. Våre prosjekter er beliggende nær sentrale kollektivknutepunkter.  Ved utgangen av 2020 har porteføljen en eiendomsverdi på NOK 14,3 mrd og en egenkapitalverdi på NOK 5,4 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2020 var på 15,7%.

 

Team

Camilla Krogh. Foto: Dag Knudsen

Camilla Krogh

Direktør Ferd Eiendom
Telefon: 98 21 00 69

Anders Holmlund

Boligutviklingsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 99 56 22 65
Annette Meinhart, photo Oda Hveem

Annette Meinhart

Prosjektleder på Næring Ferd Eiendom
Telefon: 93 44 45 05

Esther Lia

Business Controller Ferd Eiendom
Telefon: 93 44 45 10
Geir Karlsen. Foto: Dag Knudsen

Geir Karlsen

Investeringsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 95 05 90 04
Jarle Mork. Foto: Dag Knudsen

Jarle Mork

Eiendomsforvalter Ferd Eiendom
Telefon: 95 77 64 02

Jorunn Grøntveit

Næring- og byutviklingsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 45 86 92 88
Knut M. Tolo. Foto: Dag Knudsen

Knut M. Tolo

Utviklingsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 91 80 13 92

Kåre Hinna

Prosjektansvarlig Næring Ferd Eiendom
Telefon: 97 51 72 04

Nina Hox-Meedom

Kunde- og markedsansvarlig Ferd Eiendom
Telefon: 93 44 48 43
Sigmund Olav Lie. Photo: Dag Knudsen

Sigmund Olav Lie

Finansdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 95 79 20 25
Sigurd Ødegård. Foto: Dag Knudsen

Sigurd Ødegård

Prosjektleder Ferd Eiendom
Telefon: 91 16 64 43
Silje Strøm. Photo: Dag Knudsen

Silje Strøm

Kommunikasjons- og
markedsdirektør
Ferd Eiendom
Telefon: 92 68 86 10
Stian Levi Andresen. Foto Dag Knudsen

Stian Levi Andresen

Investeringsansvarlig Ferd Eiendom
Telefon: 92 40 26 63

Øyvind Svare Lorentzen

Prosjektansvarlig på Bolig Ferd Eiendom
Telefon: 46 62 05 20

Vi utvikler prosjekter nær knutepunkt

Bolig

Kontor