Bærekraftige samfunn for fremtiden

Om Ferd Eiendom

Ferd Eiendom skal bli en ledende byutvikler. Gjennom aktiv utvikling, forvaltning og gjennomføring av miljøvennlige prosjekter skaper vi verdi utover finansiell avkastning. Ferd Eiendom har en bred tilnærming til bærekraft.

Prosjektportefølje

Vi har et bredt investeringsmandat og har en portefølje med eiendommer og prosjekter innenfor bolig, kontor og lager/logistikk. Våre prosjekter er beliggende nær sentrale kollektivknutepunkter.  Ved utgangen av 2021 har porteføljen en eiendomsverdi på NOK 13 mrd og en egenkapitalverdi på NOK 4,8 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2021 var på 21,2%.

 

Team

Janne Walker Ørka

Prosjektansvarlig Byutvikling og Bærekraftansvarlig Ferd Eiendom
Telefon: 90 99 71 99
Camilla Krogh. Foto: Dag Knudsen

Camilla Krogh

Administrerende Direktør Ferd Eiendom
Telefon: 98 21 00 69

Anders Holmlund

Boligutviklingsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 99 56 22 65

Ahsan Ahmed

Senior Business Controller Ferd Eiendom
Telefon: 40 63 32 77
Annette Meinhart, photo Oda Hveem

Annette Meinhart

Prosjektleder Næring Ferd Eiendom
Telefon: 93 44 45 05

Esther Lia

Business Controller Ferd Eiendom
Telefon: 93 44 45 10
Geir Karlsen. Foto: Dag Knudsen

Geir Karlsen

Investeringsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 95 05 90 04

Ingvild Rysstad Slommerud

Prosjektleder Bolig Ferd Eiendom
Telefon: 45 22 39 44
Jarle Mork. Foto: Dag Knudsen

Jarle Mork

Eiendomsforvalter Ferd Eiendom
Telefon: 95 77 64 02

Line Graff-Sponheim

Kunde- og markedskoordinator Ferd Eiendom, Næring
Telefon: 91 56 97 83

Jorunn Grøntveit

Næring- og byutviklingsdirektør Ferd Eiendom
Telefon: 45 86 92 88

Kåre Hinna

Prosjektansvarlig Næring Ferd Eiendom
Telefon: 97 51 72 04

Nina Hox-Meedom

Kunde- og markedsansvarlig Ferd Eiendom, Bolig
Telefon: 93 44 48 43
Sigurd Ødegård. Foto: Dag Knudsen

Sigurd Ødegård

Prosjektleder Bolig Ferd Eiendom
Telefon: 91 16 64 43
Stian Levi Andresen. Foto Dag Knudsen

Stian Levi Andresen

Investeringsansvarlig Ferd Eiendom
Telefon: 92 40 26 63

Øyvind Svare Lorentzen

Prosjektansvarlig Bolig Ferd Eiendom
Telefon: 46 62 05 20

Vi utvikler prosjekter nær knutepunkt

Bolig

Kontor