Portefølje

Ferd Sosiale Entreprenører skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Her finner du informasjon om vår portefølje og tidligere investeringer.

Noen av selskapene vi jobber med mottar tilskudd, mens andre er egenkapitalinvesteringer. Som en del av porteføljen får selskapene en avtale med garantert støtte i tre år av gangen. I tillegg iverksettes arbeidet med vekst og skalering i tråd med planlagte milepæler.

Etter fullendt tid i porteføljen går selskapene over i en alumni-posisjon. Våre forretningsutviklere er da fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, men det forventes at selskapene står på egne ben.