Våre investeringer

Selskapene vi investerer i må kunne vise til målbare sosiale resultater og ha en forretningsmodell som vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig over de neste årene. Vi ser også etter potensiale for fremtidig vekst slik at flest mulig skal få nytte av de gode løsningene vi investerer i. 

Vår portefølje

Vi har i dag 11 selskaper i aktiv portefølje. Noen av disse støttes med tilskudd, mens et flertall er egenkapitalinvesteringer. De som mottar tilskudd jobber aktivt med utvikling og vekst i en treårs periode. Egenkapitalinvesteringer kombineres med aktivt styrearbeid og en dedikert forretningsutvikler.

auticon ansetter kun nevrodivergente IT-konsulenter. Foto: Oda Hveem.

Kriterier

Vi velger ut ett til to nyskapende selskaper hvert år som løser en krevende sosial utfordring og bidrar til et mer inkluderende samfunn. Selskapets motivasjon for og evne til å følge opp både sosiale og økonomiske resultater vil være avgjørende.

No Isolation reduserer ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom digitale kommunikasjonsløsninger. Foto: Estera Kluczenko

Hvordan jobber vi med selskapene?

Ferd Sosiale Entreprenører velger selskaper der vi kan være med på å utgjøre en viktig forskjell og skape gode sosiale og økonomiske resultater. Vi jobber i aktivt partnerskap med selskapene, med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Ferd kan stille med egenkapital, lån eller tilskudd – tilpasset selskapets behov.

Forskerfabrikken jobber for å øke interessen for realfag blant barn og unge. Foto: Frank Holm.

Impact StartUp

Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Impact Startup