Bærekraft i Ferd

Hensynet til bærekraft er en naturlig del av vår visjon og skal prege hvordan Ferd utvikler seg som eier, investor og samfunnsaktør. Vi arbeider kontinuerlig med å integrere bærekraft på en stadig mer helhetlig måte i konsernets samlede virksomhet.

Om bærekraft

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerer bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnpilarer; økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. Kjernen i bærekraftig utvikling er nødvendigheten av å behandle disse tre grunnpilarene i sammenheng. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. Alle tre må være tilfredsstillende ivaretatt, over hele kloden.

Pure-Pak® Imagine - Elopaks mest bærekraftige kartong noensinne.

Ferds visjon og bærekraft

Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Visjonen beskriver det alle i Ferd strekker seg etter.

Å skape varige verdier og sette tydelig spor dreier seg kort fortalt om å skape avkastning langs flere dimensjoner enn den finansielle. Det handler om å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til samfunnets og enkeltmenneskers utvikling.

Det dreier seg om å sette positive avtrykk som kan føles og måles. Dette har Ferd drevet med i lang tid, både gjennom vårt virke som aktiv eier og investor, men også gjennom ulike initiativ som vårt arbeid med sosiale entreprenører og Nordic Microfinance Initiative.

Ta vare på støvlene dine og de vil ta vare på deg – hele livet ditt. Lundhags – Mad about nature since 1932.

Prinsippene vi legger til grunn

Vi legger til grunn følgende initiativ og prinsipper i vårt bærekraftarbeid:

Forskerfabrikken jobber for å øke interessen for realfag blant barn og unge. Foto: Frank Holm.

Våre føringer for bærekraftarbeid i konsernet

Fundamentert i vår visjon og våre verdier og basert på Ferds strategi, har vi utformet noen føringer som skal veilede konsernet i sitt daglige virke.

Ferd Eiendom leverer grønne mobilitetsløsninger i sine kontorbygg. Brynsveien 14 er et miljøsertifisert kontorbygg som ble ferdigstilt i 2019.

Bærekraft i forretningsområdene

Klikk inn på lenkene under for å lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft i forretningsområdene.

Capital

Eiendom

Ekstern forvaltning

Impact investing

Sosiale entreprenører

Solar panels
Selskapet Energicity leverer fornybar strøm til landsbyer i Vest-Afrika. Ferd er indirekte eier via Ecosystem Integrity Fund IV.