Portefølje

Ferd Sosiale Entreprenører skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Her finner du informasjon om vår portefølje og tidligere investeringer.

Vi velger selskaper der vi kan være med på å utgjøre en viktig forskjell og skape gode sosiale og økonomiske resultater. I de ulike selskapene har vi bidratt med egenkapital, ulike hybrid-instrumenter eller tilskudd – tilpasset selskapets behov og fase.

Etter fullendt tid i porteføljen går selskapene over i en alumni-posisjon. Våre forretningsutviklere er da fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, men det forventes at selskapene står på egne ben.