Ferdmagasinet

Utgave 2, 2024

19.06.24

På riktig vei

For første gang publiserer Ferd en ekstern bærekraftsrapport for hele konsernet. Rapporten er et resultat av det systematiske arbe...

Les mer

19.06.24

Familiedynastiet Andresen

Flere grener av familien Andresen har gjort seg bemerket i norsk samfunns- kultur og næringsliv etter at familiens danske stamfar ...

Les mer

19.06.24

Ferd mot nye tider

Mens Tiedemanns, og Ferd den første tiden, hadde eieren som både toppleder og styreleder, er ansvaret og oppgavefordelingen etter ...

Les mer

19.06.24

En felles plattform

NorNAB er en uavhengig forening som jobber for vekst og utvikling av økosystemet for impact-investeringer i Norge. I mai lanserte ...

Les mer

19.06.24

Gir råd om skatt

Head of Tax i Ferd Janne Hagen Lygren er nytt medlem i NHOs rådgivende skatteutvalg. Hun er et talerør for Ferd og porteføljeselsk...

Les mer

19.06.24

Setter farge på Sverige

Mestergruppen Sverige AB er markedsledende i det svenske byggevaremarkedet med kjedene XL-bygg og Bolist. Nå går selskapet også fo...

Les mer

19.06.24

En bedre by for flere

Siden oppstarten våren 2022 har Oslo-satsingen inngått samarbeid med 16 organisasjoner i fire bydeler i Oslo. De første resultaten...

Les mer