EIERNE: Johan H. Andresen og døtrene Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Frederic Boudin

For et stort og ekspansivt konsern med investeringer i et vidt spekter av virksomheter, er det selvsagt avgjørende med dyktige medarbeidere. Men eier og konsernsjef Andresen så også et behov å utvide den strategiske bredden på styrenivå – viktig for å styrke evnen til å se problemstillinger utenfra, og for å bli tilført synspunkter, erfaringer og vurderinger fra miljøer med andre innfallsvinkler. I 2004 fikk Ferd Holding derfor nytt styre, for første gang med bare eksterne medlemmer uten tidligere tilknytning til Ferd. Gunn Wærsted, med solid erfaring fra både bank, finans og styrearbeid, ble leder for et styre med en rekke tungvektere fra skandinavisk næringsliv.

Gunn Wærsted

UAVHENGIG STYRE: Gunn Wærsted ble i 2004 leder for det første styret med bare eksterne medlemmer Foto: Kjetil Røe ©2014/Wikimedia Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

I 2012 gikk Andresen et skritt videre bort fra familiens tradisjonelle ledelsesmodell ved å utnevne finansdirektør John Giverholt til konsernsjef, mens han selv ble leder for et styre der alle øvrige medlemmer var eksterne. Da Giverholt pensjonerte seg i 2017, overtok Morten Borge konsernsjefjobben, også han rekruttert internt.

John Giverholt

FØRSTE UTENFOR FAMILIEN: John Giverholt ble konsernsjef i 2012, etter mange år som konsernets finansdirektør. Foto: Olav Heggø

KONSERNSJEF FOR DAGENS FERD: Morten Borge overtok ledelsen i 2017 – og ble rekruttert internt, med bred erfaring fra konsernet. Foto: Sveinung Bråthen

Og slik er konstellasjonen i ledelse og styre fortsatt, bortsett fra at Andresens døtre og medeiere i Ferd, Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen, gikk inn som styremedlemmer i tillegg til de eksterne i 2023.

Fremtiden og Ferd-stiftelsen

Et nytt skritt bort fra fremtidig full familiekontroll ble tatt i fjor. I desember annonserte Johan H. Andresen en nyhet som fikk stor medieoppmerksomhet: Når han en gang går bort, eller ikke kan eller vil styre selskapet videre, skal en kommende Ferd-stiftelse overta hans kontrollerende A-aksjer, mens Andresens to døtre forblir eiere av sine B-aksjer

Ferd-stiftelsen blir en kommersiell stiftelse, og får et kontrollerende flertall i Ferd Holdings styre. Stiftelsens formål å sikre at Ferd viderefører sitt samfunnsansvar, og i vedtektene er det nedlagt klare bestemmelser for hvordan stiftelsens styremedlemmer oppnevnes, og for håndtering av overskudd og utbytte.

I lederartikkelen i Ferdmagasinets desemberutgave i fjor oppgir Andresen tre årsaker til at han velger denne modellen for fremtidens Ferd: For det første øker den sannsynligheten for at den unike kombinasjonen av verdier og potensial videreføres, slik at Ferd også i fremtiden leverer på visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

For det andre sikrer modellen at Ferd holdes samlet og beholder systemverdien i dette, med et selvgående ledelsesteam som er uavhengig av aksjonærenes delaktighet.

Den tredje årsaken er at Norge, rikdom til tross, har en andel privat kapital som er blant de laveste i Europa. Derfor trenger landet private kapitalmiljøer som tar risiko og initiativ, som kjøper og utvikler bedrifter som skaper verdier og skatter til Norge. Dette er avgjørende for at vi skal mestre overgangen fra oljealderen til et miljømessig bærekraftig næringsliv, som igjen er en forutsetning for fortsatt velstand og et godt velferdssystem.

Mandat til å fortatte

«Med Ferd-stiftelsen i ryggen er Ferd sikret et klart mandat til å fortsette med å ta initiativ i de samfunn der konsernet virker, og også til å bidra langt utover det som er det legale ansvaret, slik vi har gjort med sosialt entreprenørskap siden 2007», skriver Andresen i lederartikkelen. Han legger til at familien allerede er svært godt tilgodesett, og at han derfor er mer opptatt av de 24 000 familiene som de ansatte i konsernets bedrifter er en del av.

«Samtidig vil familien Andresen fortsatt ha et stort ansvar for, og en stor interesse av, at Ferd fortsetter å skape verdier på mange områder, og vil bidra til det. Opprettelsen av Ferd-stiftelsen er resultatet av blant annet disse innsiktene», skriver han i lederartikkelen.