SERVICE: Kunnskapsrike medarbeidere som kan gi privatkunder hjelp og gode råd, både tekniske og estetiske, er viktig for både Colorama og Happy Homes.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Mestergruppen

– Både Happy Homes og Colorama er frivillige og medlemseide kjededannelser, slik de fleste av selskapene som er blitt med Mestergruppen har vært, i Norge så vel som i Sverige. Slik sett passer disse kjøpene perfekt inn hos oss, sier Håkon Glimstad Kristiansen, strategidirektør i Mestergruppens sentrale konsernledelse.

Håkon Glimstad Kristiansen, strategidirektør i Mestergruppens sentrale konsernledelse

MEDLEMSEID: – Happy Homes og Colorama er en svært god match for Mestergruppen. Frivillige medlemseide kjeder er en del av vår forretningsidé, sier Håkon Glimstad Kristiansen, strategidirektør i Mestergruppeen. Foto: Sveinung Bråthen

– Avtalen innebærer at Mestergruppen kjøper de to kjedene av medlemmene, og at en del av oppgjøret skjer i form av aksjer i Mestergruppen AB, Mestergruppens svenske datterselskap. Kjedekontorene innlemmes i Mestergruppen, mens medlemmene blir med videre som medeiere, supplerer Magnus Ohlsson, kjedesjef for Happy Homes og Colorama, og tidligere administrerende direktør for Happy Homes.

Magnus Ohlsson, kjedesjef for Happy Homes og Colorama

INNARBEIDET: Magnus Ohlsson i Mestergruppen Sveige forteller at både Colorama og Happy Homes blir videreført med sine gamle navn og egen identitet. Begge er veletablerte og har lang fartstid i det svenske markedet. Foto: Mestergruppen

Side om side

Ohlsson forteller at de to fargehandelkjedene vi bli videreført med sine gamle navn og egen identitet. Begge er veletablerte og har lang fartstid i det svenske markedet.

– Man kan si at kjedene gjennom 60 år har levd side om side som gode søsken i hard konkurranse, dette delvis som følge av leverandørstrategier for å distribuere forskjellige varemerker i ulike kanaler, sier han.

COLORAMA: I dag en av Nordens største fargehandelkjeder med over hundre butikker rundt om i Sverige. Foto: Mestergruppen

Colorama er i dag en av Nordens største fargehandelkjeder med over hundre butikker rundt om i Sverige. Navnet ble introdusert i 2007, og er i dag det mest kjente varemerket i bransjen i Sverige. Kjedens historie går imidlertid tilbake til 1968, da en rekke fargehandler gikk sammen om å danne kjeden Färgtema.

Happy Homes er på sin side Sveriges eldste frivillige fargehandelkjede, dannet i 1962 under navnet Färgsam. I dag dekker kjeden Sverige med over åtti butikker, og har vært kjent som Happy Homes siden 2010.

HAPPY HOMES: Sveriges eldste frivillige fargehandelkjede, dannet i 1962 under navnet Färgsam. I dag dekker kjeden Sverige med over åtti butikker. Foto: Mestergruppen

Service og råd

– I begge kjedene finnes det imidlertid medlemmer med historie som går mye lenger tilbake, noen av dem familieforetak som har vært drevet gjennom flere generasjoner, sier Magnus Ohlsson.

Han legger til at begge kjedene har et bredt utvalg av maling, tapeter, gulv og tilbehør, med noe ulikt utvalg av merker. Og begge har kunnskapsrike medarbeidere som kan gi privatkunder service og gode råd, både tekniske og estetiske.

– Men om tilbudene er relativt like, så har kjedene ulike kulturer som vi gjerne vil bevare. Begge har sterke varemerker, og vi ser ikke store synergier ved å slå dem sammen, i hvert fall ikke på kort sikt, sier Ohlsson.

– Og dette med å ha flere kjedekonsepter i samme markedssegment, er noe Mestergruppen har gode erfaringer med, både fra Sverige og Norge, sier Glimstad Kristiansen.

VAREMERKER: Happy Homes og Colorama lever godt side om side, delvis med produkter fra forskjellige leverandører, og med ulik kultur. Foto: Mestergruppen

50/50 privat og proff

Både Happy Homes og Colorama betjener privatkunder og proffmarkedet med en noenlunde lik fordeling mellom segmentene. Magnus Ohlsson forteller at årsomsetningen gjennom butikkene utgjør rundt tre milliarder svenske kroner.

– Det gir oss en markedsandel på anslagsvis 14 prosent. I Sverige går imidlertid en stor andel av leveransene direkte fra leverandør til malerfirmaene. Noe av dette distribueres med våre butikker som utleveringssted, uten å inngå i butikkomsetningen. Derfor kan vi si at hver femte malingsboks som selges i Sverige, kommer fra en av våre butikker, sier han.

Svært god match

Håkon Glimstad Kristiansen understreker at Happy Homes og Colorama var en svært god match for konsernet.

– Medlemseide kjeder er en del av vår forretningsmodell, hvor kjeden skaper stordriftsfordeler og medlemmene vinner salget gjennom lokale kunderelasjoner. I Sverige har vi også stor nytte av våre erfaringer fra Norge, hvor vi har posisjonen som markedsleder innenfor maling med kjedene Fargerike, Kulør, Mal Proff og WIFA, som alle blir støttet av felles logistikk gjennom vårt eget sentrallager i Farveringen.

Strategidirektøren legger til at han ser et godt potensial for en tilvarende vekstreise i Sverige som den man har hatt i Norge, og store synergimuligheter på tvers av landegrensen for blant annet logistikk, innkjøp og utvikling av konsepter.

Attraktivt kompromiss

Magnus Ohlsson kan på sin side fortelle at forslaget om å gå inn i Mestergruppen ble svært positivt mottatt hos medlemmene. I Colorama stemte en overveldende majoritet for, mens forslaget fikk hundre prosents oppslutning hos Happy Homes.

– I min tid som leder for sistnevnte opplevde vi pågang fra flere oppkjøpsfond, samtidig som mange av medlemsbedriftene hadde et kapitalbehov, blant annet i forbindelse med generasjonsskifter, sier han.

De fleste medlemmene ønsket imidlertid å beholde et lokalt entreprenørskap og mulighet til å påvirke sin egen virksomhet.

– Og her fremsto Mestergruppens modell som et attraktivt kompromiss, sier Ohlsson, og legger til at kjennskap til positive erfaringer hos medlemmene i XL-bygg og Bolist spilte inn.

– Ellers er det verdt å nevne at Happy Homes og Colorama gjennom ti år hadde forsøkt å finne måter å nærme seg hverandre på. Forretningslogikken i dette var åpenbar, men stolthet og historiske forhold sto i veien. Nå ble Mestergruppen en katalysator som gjorde at begge kjeder kunne legge motsetningene til side, og gå inn i en felles familie, avslutter Magnus Ohlsson.

Ny sjef i Sverige

– Det er spennende å komme til en helt ny del av detaljhandelen. Nå har jeg hatt tid til å bli kjent med både menneskene og organisasjonen, og er sammen med våre mange dyktige medarbeidere i gang med å finne nye løsninger for å styrke vår markedsledende posisjon i Sverige ytterligere, sier Johan Augustsson (46). 15. april overtok han jobben som administrerende direktør for Mestergruppens svenske datterselskap, etter 20 år i forskjellige roller hos dagligvaregiganten Lidl, sist som administrerende direktør for den svenske virksomheten.

– Jeg arbeidet imidlertid også med butikkdrift, logistikk og lager, og siden med å forvalte selskapets store eiendomsportefølje, i hovedsak egne butikker. Så jeg er godt kjent med mange sider ved detaljhandelen, sier han.

Blant aktuelle oppgaver på agendaen er å styrke tjenestetilbudet overfor Mestergruppens medlemmer, blant annet gjennom mer digitalisering, samtidig som arbeidet med å integrere de nye fargehandelkjedene og jakten på synergier pågår for fullt.

– Byggemarkedet har vært igjennom tøffe tider, i Sverige som i Norge. Vi har imidlertid hatt lavere inflasjon, og den svenske sentralbanken har allerede gjennomført sitt første rentekutt etter at vi passerte rentetoppen. Det gir grunn til optimisme, sier Johan Augustsson.

Johan Augustsson
NY SVERIGESJEF: Johan Augustsson overtok som administrerende direktør for Mestergruppen Sverige 15. april. Foto: Mestergruppen