JOBBER FOR INKLUDERING: 23. april besøkte representanter fra auticon Ferds lokaler i Oslo i forbindelse med at Neuroinclusion Services ble lansert i Norge. F.v.: Christian Ursin-Holm fra auticon Norge, Espen Daae fra Ferd SosialeEntreprenører, Kurt Shöffer og Kirsty Cook fra den internasjonale ledelsen i auticon, Lars Johansson-Kjellerød fra auticon Norge og Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Martine Kolstad

auticon er en internasjonal leverandør av IT-tjenester som ansetter personer med autisme som konsulenter. I 2023 fusjonerte selskapet med norske Unicus, opererer nå i 30 byer og 15 land og forventer å ha rundt 550 ansatte på autismespekteret innen utgangen av 2024 – mer enn 80 prosent av arbeidsstyrken. Ferd har jobbet med Unicus siden 2009, og investerte i tyske auticon i 2018. Formålet med fusjonen er å bygge et robust selskap som kan skape enda større verdier og sosial effekt – både i dagens markeder og i nye.

auticons forretningsmodell går ut på å bistå en global kundebase med dataanalyse, dataengineering, softwareutvikling, test og kvalitetssikring, cybersec, RPA og AI-programmering. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur som bygger på individuelle styrker og talenter hos de ansatte.

Det anslås at arbeidsledigheten blant mennesker på autismespekteret generelt er på om lag 80 prosent. Samtidig har autisme en rekke positive særtrekk som er etterspurte egenskaper i arbeidslivet, som detaljfokus, nøyaktighet, systematisk tilnærming og analytiske evner. For auticon representerer disse egenskapene hos de ansatte et konkurransefortrinn.

Blir bedre arbeidsgivere

Neuroinclusion Services ble lansert i Norge på et arrangement i Ferds lokaler i Oslo 23. april. Hensikten med tjenesten er å hjelpe auticons kunder til å være forkjempere for nevromangfold ved å rekruttere nye og beholde eksisterende ansatte på autismespekteret. Gjennom samarbeidet med auticon og Neuroinclusion Services får de tilgang til en komplett pakke med nevroinkluderingstjenester designet for å heve standardene for inkludering. Resultatet er at de blir bedre arbeidsgivere for både eksisterende og fremtidige ansatte som er nevrodivergente. I 2023 trente auticon internasjonalt mer enn 6000 personer gjennom Neuroinclusion Services.

– Arrangementet var en suksess med mange store selskaper i salen. Vi er overbevist om at Neuroinclusion Services kan være en viktig tjeneste for mange av disse. I kampen om talenter har arbeidsgiverne rett og slett ikke råd til å se bort fra den store talentfulle gruppen av arbeidstakere med nevrodiversitet, sier investeringssjef Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører.

Investeringssjef Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører

VIKTIG TJENESTE: I kampen om talenter har arbeidsgivere ikke råd til å se bort fra den store gruppen arbeidstakere med nevrodiversitet, fastslår investeringssjef Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Martine Kolstad

Økt nevromangfold

Ifølge Store medisinske leksikon betegner nevrodivergens en nevrologisk utvikling, en hjernefunksjon og en atferd som anses som annerledes enn de fleste i samfunnet for øvrig. I tillegg til autisme regnes tilstander som ADHD og Tourettes syndrom som nevrodivergente, og ofte inkluderes tilleggsvansker som dysleksi og dyspraksi.

– Totalt anslås det at mellom 15 og 20 prosent av befolkningen har en form for nevrodivergens. En så stor del av arbeidsstyrken, som har sine ulike talenter, er nødt til å inkluderes i et arbeidsliv med skrikende mangel på arbeidskraft på mange områder, påpeker Daae.

Arrangementet ble en døråpner for at flere norske selskaper fremover vil jobber for økt nevromangfold i sine organisasjoner.

– I etterkant har auticon innledet lovende dialoger med flere mulige kunder i Norge, og ser frem til å bistå også norske selskaper på dette feltet gjennom Neuroiclusion Services, sier han.