SKATTE-EKSPERTISE: NHOs rådgivende skatteutvalg består av representanter fra ulike selskaper som diskuterer hvordan nye skatteregler vil påvirke bedrifter.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Adobe Stock

Skatteutvalget består av 10-15 personer fra både store og mindre norske selskaper under NHO-paraplyen.

– Det er typisk jurister, økonomer og de som jobber med skatt som representerer sine selskaper i utvalget. Jeg har et ganske stort nettverk innen skattefaget, og fikk en henvendelse fra NHO om å delta i utvalget. De hadde fått øynene opp for den rollen Ferd kan spille i et slikt forum, forteller Janne Hagen Lygren.

En av årsaken til at Ferd er en attraktiv deltaker i utvalget er særlig fokuset på eierbeskatning frem mot stortingsvalget i 2025.

– Det er mye snakk om formueskatt og utflyttingsskatt i mediene, og Ferd har en unik posisjon som et stort konsern som samtidig er veldig tett på eierne. Det finnes ikke så mange andre familieeide selskaper av tilsvarende størrelse i Norge. Andre store børsnoterte selskaper kjenner ikke like godt på kroppen hvordan den totale eierbeskatningen påvirker aksjonærene, sier hun.

Janne Hagen

FRONTER FERD: Head of Tax Janne Hagen Lygren bidrar med sin ekspertise om skatt inn i NHOs rådgivende skatteutvalg. Foto: Oda Hveem

Mulighet til å påvirke

Skatteutvalget møtes fysisk hos NHO i forkant av nytt statsbudsjett på høsten og revidert statsbudsjett om våren.

– Det kan også innkalles til flere møter ved behov avhengig av hvor mye som skjer på skattefronten. Representanter fra NHO fører alltid pennen på møtene, og skriver for eksempel forslag til høringsuttalelser som vi diskuterer på e-post mellom møtene, forteller Lygren.

På møtene diskuterer deltakerne hvordan nye skatteregler vil påvirke bedrifter.

– I tillegg til de faste deltakerne kan andre aktører holde innlegg, for eksempel en representant fra Finansdepartementet eller en finanspolitisk talsperson fra NHO innlegg. Deretter diskuterer vi rundt bordet og kommer med våre innspill. På det siste møtet var for eksempel utflyttingsskatten tema, fordi nye regler er på høring. Vi diskuterte hvordan de vil påvirke våre bedrifter og bransjen for øvrig, opplyser hun.

– Det blir ofte mye retorikk i media og det er vanskelig å holde debatten rundt skatt faglig ren, uten all støyen – det er veldig mange meninger om skatt der ute, som er mer eller mindre riktige rent skatterettslig, legger hun til.

For Ferd er det positivt å ha en representant i NHOs rådgivende skatteutvalg.

– Det gir oss en reell mulighet til å være med å påvirke det som skjer på skattefeltet både når det gjelder regelutvikling og politisk. Jeg fronter Ferd som investeringsselskap og kan i tillegg være et talerør for selskapene i porteføljen, og får samtidig diskutert med likesinnede, forteller hun.

Faglig tyngde

Janne Hagen Lygren kom til Ferd i januar 2020. Hun har bakgrunn som advokat, og har i tillegg en master i regnskap og revisjon, og en master i skatte- og avgiftsrett.

– Jeg har ansvar for alt som har med skatt og avgifter å gjøre i Ferd AS, samt de av porteføljeselskapene vi har forretningsførsel for, forteller hun.

I det siste har Janne jobbet mye med de nye internasjonale reglene for global minimumsbeskatning.

– Jeg er ansvarlig for å implementere dette i hele konsernet. Jeg følger kontinuerlig med på alt som skjer av endringer på skattefeltet og hvordan de treffer oss som selskap og konsern. Hvis Ferd for eksempel gjør en investering innen vindkraft eller havbruk vil grunnrenteskatt ha betydning, sier hun.

Janne stortrives i Ferd, og trekker frem det gode kollegiale miljøet som noe av det beste med jobben. I tillegg er faglige utfordringer viktig.

– Jeg jobber med faglig dyktige mennesker på tvers av alle Ferds forretningsområder og inn mot porteføljen innen flere ulike bransjer. Det er gøy og interessant, og Ferds spesialistkompetanse på skatt, finansiering, bærekraft og så videre er noe av det vi bringer med oss når vi gjør investeringer og inngår nye parternskap, poengterer hun.

Privat er Janne gift og mamma til Amanda (6), Ebba (5) og Rasmus (3).

– Johan H. Andresen teller antall barn som har blitt født etter at han tok over selskapet i 1998, og Rasmus endte med å bli barn nummer 100. Det at ansatte føder så mange barn viser at Ferd er et bra sted å være i alle livets faser, fastslår hun.