GRØNNE LUNGER: Mellom husene og ned mot Neselva blir det idylliske uteområder med felles uteplasser, lekeplasser og områder for aktivitet.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Illustrasjon: Ferd Eiendom

Kobberkvartalet er en del av Vestre Billingstad, som er en av Askers største satsinger på boliger. Totalt består prosjektet av om lag 420 leiligheter med nærhet til både skog, sjø, kollektivtrafikk og butikker. Kobberkvartalet skal skille seg ut med sin moderne storgårdsarkitektur og grønne fasader.

– Ferd er en langsiktig byutvikler. Det betyr at vi i alle prosjekter tenker at byggene skal ha lang levetid, både når det gjelder kvalitet og arkitektur, sier Kristian Bakkejord, prosjektleder i Ferd Eiendom.

SAMSPILL: Representanter fra HRTB arkitekter, prosjektteamet Ferd Eiendom, og megler diskuterer planene for Kobberkvartalet. F.v.: fra Kristian Bakkejord (Ferd Eiendom), Finn Bragernes (Sem&Johnsen), William Fairminer (HRTB), Siv Larsson (HRTB), Sigurd Ødegård (Ferd Eiendom), Simon Lønne Mørkhagen (Ferd Eiendom) og Iga Okon (Sem & Johnsen). Foto: Nina Hox-Meedom

Tar vare på historien 

Norges eldste teletekniske selskap, Elektrisk Bureau, ble grunnlagt i 1882 som spesialfabrikk for telefoni og svakstrøm, og hadde sitt hovedkontor på Billingstad. Selskapet ble etter hvert en del av ABB, og har vært en hjørnesteinsbedrift i Asker i mer enn hundre år.

Kobberkvartalet skal bygges der hovedkontoret til Elektrisk Bureau en gang lå. Navnet Kobberkvartalet skal bidra til å videreføre denne historien, hvor kobberet representerer telefonene som ble produsert og koblingene imellom menneskene.

– Vi har jobbet lenge med prosjektutviklingen og hvordan vi kan skape en identitet for Kobberkvartalet hvor tilhørighet og følelsen av å være en del av et fellesskap er en viktig grunntanke. Tomten transformeres fra et industriområde til et attraktivt boligområde, og vi har jobbet frem et prosjekt vi mener passer området både med hensyn til variasjon av leiligheter og den arkitektoniske kvartalstrukturen, forteller Bakkejord.

Ferd Eiendom overtok eiendommen i 2016 og har siden samarbeidet om reguleringsplanen til Vestre Billingstad med de andre utbyggerne i området. Leieavtalen med ABB utløp i 2022 og bygget ble ferdig revet høsten 2023. I forkant ble det foretatt en ombrukskartlegging, og både marmor- og larvikittfliser fra foajéen i ABB-bygget vil leve videre i felleslokaler, sier han.

GJENBRUK: ABBS gamle hovedkontor ble revet høsten 2023. Flere materialer derfra gjenbrukes i Kobberkvartalet. Foto: Kristian Bakkejord

Grønt og sosialt

Mellom husene og ned mot Neselva blir det idylliske uteområder med felles uteplasser, lekeplasser og områder for aktivitet. På takterrassene blir det felles takhager.

GRØNNE LUNGER: Mellom husene og ned mot Neselva blir det idylliske uteområder med felles uteplasser, lekeplasser og områder for aktivitet. Foto: Ferd Eiendom

I samarbeid med Léva Urban Design har Ferd Eiendom gjennomført en spørreundersøkelse blant 317 beboere på Billingstad og områdene rundt. Nærhet til naturen, aktiviteter og butikker går igjen som svar på spørsmålet om hva de liker med området.

Kobberkvartalet skal bli et attraktivt sted med variert arkitektur. Særpregede detaljer i kobber skal videreføre industrihistorien til området.

– Vi ønsker å skape gode hjem og nabolag. Dette innebærer blant annet fleksible fellesarealer, sosiale møteplasser både ute og inne og boliger tilpasset kjøpernes behov, sier Nina Hox-Meedom, kunde- og markedsansvarlig i Ferd Eiendom.

Leilighetene vil variere i størrelse fra 30 til 120 kvadratmeter.

SALGSSTART TIL HØSTEN: Kobberkvartalet vil bestå av totalt 420 leiligheter fordelt på flere hus og kvartaler. Illustrasjon: Ferd Eiendom

– Det vil også være leiligheter med ekstra takhøyde i første etasje, private hager samt noen boliger over to etasjer med en helt egen inngang. Noen leiligheter får dessuten en egen utleiedel, fortsetter Hox-Meedom.

I det store felleslokalet planlegges det for både tv-krok, hjemmekontor, byttetorg og en gjestehybel man kan leie.

– Vi har lagt opp til god fleksibilitet, slik at vi kan involvere kjøperne i prosessen og få innspill til hva de kan tenke seg å bruke felleslokalet til. Her kan det for eksempel tilrettelegges for at eldre møter hverandre rundt aktiviteter på dagtid, organisert leksehjelp etter skoletid, et sted ungdom kan møtes etter skoletid, – eller man kan booke lokalet til private arrangementer, legger Hox-Meedom til.

Kobberkvartalet planlegges som «Very good» i henhold til BREEAMs miljøsertifiseringssystem, og skal varmes opp med bergvarme gjennom Vestre Billingstads egen nærvarmesentral.

– Vi har lagt vekt på å etablere god infrastruktur i nabolaget, redusere ressursbruk, grønn mobilitet med deleordninger for bil, og god tilrettelegging for bruk av sykkel, avslutter Hox-Meedom.

Fakta Kobberkvartalet på Billingstad  

  • Det skal bygges 420 nye leiligheter på Billingstad i Asker.
  • Boligstørrelser fra 30 til 120 kvm.
  • Salgsstart første trinn blir høsten 2024 med 88 leiligheter.
  • Naturskjønne omgivelser med nærhet til både skog og sjø.
  • Romslige felleslokaler, gjesteleilighet og flotte takterrasser.
  • Kort vei til butikker, tjenester, og offentlig transport.