FRILUFTSLIV: Sterk interesse for jakt, fiske, sport og friluftsliv har vært et fellestrekk for mange av Andresen-dynastiets medlemmer. Her tredje Johan H. Andresen med hunden Sessa. Foto: Privat

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Jon-Erik Faksvaag /Norsk Folkemuseum (NF.2011-0191)

Historien om familien Andresen i Norge begynte med den første Nicolai Andresen (1781–1861), som kom til Norge fra byen Tønder på Sønderjylland helt på begynnelsen av 1800-tallet. Han ble stamfar til et dynasti som har gjort og fortsatt gjør seg sterkt gjeldende på en rekke områder innenfor finans og næringsvirksomhet, politikk, kultur og samfunnsliv i Norge.

STAMFAR: Danske Nicolai Andresen fikk borgerbrev i Christiania i 1809. Etterkommerne har gjort seg sterkt gjeldende på mange områder – en av grenene som eiere av firmaet som lever videre i Ferd. Tegning: C. von Plötz

Selv gjorde han det etterhvert skarpt som forretningsmann, og grunnla sin egen kjøpmanns- og bankierforretning, etter hvert utvidet med skipsrederi og flere fabrikker. I tillegg var han stortingsmann og medlem av slottskommisjonen og Christianias bystyre. Da Christiania Børs, i dag Oslo Børs, ble grunnlagt i 1819, var det på hans initiativ.

Da Andresen trakk seg tilbake fra aktiv deltagelse i firmaet 1845, overtok sønnen Nicolay August bankiervirksomheten, som forøvrig ble omdannet til aksjeselskap under navnet Andresens Bank i 1913.

Den yngre broren Johan Henrik drev allerede sin egen engrosforretning for kolonialvarer, og overtok nå i tillegg farens kjøpmannsforretning. Og her begynner vi fortellingen om den grenen av familien som fortsatt eier og styrer Ferd.

Tobakk og samfunnsengasjement

I 1849, fire år etter at han overtok sin del av farens virksomhet, kjøpte den første Johan H. Andresen J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Fabrikken fikk kongelig privilegium i 1778, men hadde røtter tilbake til 1730-årene.

ETABLEREING: Den første Johan H. Andresen (1815–1874) kjøpte J.L.Tiedemanns Tobaksfabrik i 1849.

BEGYNNELSEN: J.L. Tiedemann (til venstre) og Johan H. Andresen bekrefter overdragelsen av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik i 1849 med et håndtrykk. Illustrasjon: Arnold Thornam/Norsk Folkemuseum (NF.34879-091)

Det er imidlertid Andresens overtakelse som regnes som startpunktet for firmaet som i dag lever videre som Ferd, og som er årsaken til at det feires 175-årsjubileum nå i sommer.

Import av kolonialvarer forble hovedvirksomheten, men tobakksproduksjonen utviklet seg til en stadig viktigere del av forretningen. Og som sin far hadde han et sterkt samfunnsengasjement og en rekke offentlige verv, også han blant annet som stortingsrepresentant.

Første etablering utenlands

Nicolai Andresen (1853–1923) overtok firmaet ved farens død i 1874. I hans tid som eier oppnådde fabrikken en betydelig vekst i det norske tobakksmarkedet, og ble etter hvert blant landets største. I 1880 sto han for firmaets første utenlandsetablering med en tobakksfabrikk i Charlottenberg, beregnet på å betjene det svenske markedet. Nicolai Andresen var også aktiv i andre bransjer, blant annet i eksportvirksomhet og et pionerprosjekt innenfor kondensert melk. Han hadde sterke friluftsinteresser, og et sosialt engasjement som først og fremst ga seg utslag her; han var blant annet en av stifterne av Christiania Roklub og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, ”Skiforeningen” til daglig.

VEKST: Nicolai Andresen (1853–1923) utvidet virksomheten, og etablerte tobakksfabrikk i Sverige

MARKEDSSTUNT: En av årsakene til suksessen for Tiedemanns tobakk var fabrikkeiernes sans for markedsføring og reklame. Hver dag kjørte Tiedemann-vognene i en oppmerksomhetsvekkende karavane fra fabrikkene i Falbes gate og Stensberggaten via Karl Johan til Jernbanetorget. Der fikk hestene vann, før ferden gikk videre til butikker rundt om i byen. På bildet fra midten av 1920-årene er noen av hestekjøretøyene byttet ut med automobiler. Men også etter at bilene helt hadde erstattet de tørste hestene, fortsatte praksisen med karavane til Jernbanetorget. Foto: Jon-Erik Faksvaag/Norsk Folkemuseum (NF.2011-0191)

Reklame, konsolidering, krig

Den andre Johan H. Andresen (1888–1953) ble eneeier da Nicolai Andresen døde i 1923. Han utviklet fabrikken til å bli Norges desidert ledende – dels ved rask omstilling til ny teknologi og pionervirksomhet innenfor reklame, dels gjennom en lang serie oppkjøp som bidro til å konsolidere bransjen. Han var sentral i reetableringen av Andresens Bank, som kom under offentlig administrasjon etter bankkrisen i 1923, og drev omfattende shippingvirksomhet. Andresen introduserte tidlig sosiale ordninger for sine arbeidere, og var en fremtredende Høyre-politiker, blant annet som stortingsrepresentant og partiformann. Under krigen gjorde han en betydelig innsats for Hjemmefronten. I 1944 måtte Andresen flykte til Sverige, mens fabrikken ble beslaglagt av nazistiske myndigheter.

KONSOLIDERING: Den andre Johan H. Andresen innførte ny teknologi, og var en pioner innenfor reklame.

MARKEDSTILTAK: Den andre Johan H. Andresen hadde også sans for markedsstunts. Blant annet hadde Tiedemanns Tobaksfabrik landets første autogiro, en forløper for helikopteret – påmalt reklame for Medina sigaretter Foto: Norsk Luftfartsmuseum

DOG DEN BESTE: For Tiedemanns Tobaksfabrik var kreativ bruk av reklame en viktig vekstdriver. Foto: Norsk Folkemuseum

FRITT SAMFUNN: Engasjement for et fritt og åpent samfunn har preget flere generasjoner av familien Andresen. Den andre Johan H. Andresen –– som til daglig kalte seg Joh. H. – spilte under krigen en viktig rolle for Hjemmefronten. Etter krigen var han sentral i etableringen av Verdens Gang, en uavhengig avis som krefter i motstandsbevegelsen sto bak, og som var en svært annerledes avis enn dagens VG, som den var en forløper for.

Diversifisering, industribygging

Som sine forgjengere arvet også den tredje Johan H. Andresen (1930–2011) posisjonen som eneeier, etter at faren døde i 1953. Med arbeidserfaring fra flere avdelinger i selskapet og siviløkonomutdannelse fra Harvard Business School tok han fatt på en fortsatt konsolideringen av tobakksbransjen gjennom er rekke oppkjøp. I 1968 ble selskapets produksjon av tobakk samlet i et nytt og meget moderne fabrikkbygg på Ensjø i Oslo.

DIVERSIFISERING: Den tredje Johan H. Andresen (1930–2011) etablerte eller kjøpte en rekke virksomheter

Andresen var opptatt av å utvikle Tiedemanns-gruppen til et diversifisert konsern, og satset blant annet på marin oppdrett, miljøteknologi, dyrefor, import og salg av utenbordsmotorer og motorsykler, dessuten eiendom og omfattende finansielle investeringer.

REKLAMEPIONERER: Både andre og tredje Johan H. Andresen var pionerer i bruk av annonser og andre kreative virkemidler – i første omgang for tobakk. I 1957 etablerte den tredje Johan H. Andresen og ingeniør Christian A. Johansen Elopak, som etter hvert sto for en betydelig del av Tiedemann-gruppens omsetning. Reklame ble viktig også for å fremme overgangen til praktisk melkekartong. Foto: Ferd og Elopak

Viktigst er imidlertid etableringen av den internasjonale emballasjeprodusenten Elopak, med en ikke-eksklusiv Pure-Pak-lisens for Europa, og nybygget produksjonsanlegg i Røyken. Etter hvert var det Elopak som sto for et av de største bidragene til konsernets omsetning. I 1987 gjorde Andresen det mulig for Elopak å gå til det uvanlige skritt å kjøpe opp sin amerikanske lisensgiver Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet, og ble dermed eier av alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis. I dag er Elopak verdens tredje største leverandør av kartongbaserte emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med 97 prosent av salget utenfor Norge.

MELKEKARTONG: Elopak var en dristig satsning på engangsemballasje fra den tredje Johan H. Andresen. På Spikkestad lå Elopaks første konverteranlegg, der ruller med råkartong ble forvandlet til flatpakkede kartonger, klar til å mates inn i en fyllemaskin.: Norsk Folkemuseum

FABRIKKANLEGG: I 1968 ble produksjonsvirksomhet samlet i et topp moderne bygningskompleks på Ensjø i Oslo. I dag er fabrikken revet, og tomten inngår i boligområdet Tiedemannsbyen, bygget ut av Ferd Eiendom i partnerskap med Skanska Bolig. Illustrasjon: Akvarell av Marianne Andresen

Et annet initiativ som har satt varige spor var kjøpet av skismøringsprodusenten Swix fra det svenske legemiddel- og kjemiselskapet Astra i 1978. Swix har under Ferds eierskap utviklet seg til merkevarekonsernet Brav, med et vidt spekter av sportsprodukter i tillegg til skismøringen

Det må også nevnes at Andresen har gitt betydelige bidrag til kunst, kultur og forskning, og at han var aktiv i Høyre og organisasjoner som Norges Industriforbund og Norges Forsvarsforening.