STYREMEDLEMMER: Marte Løfman fra Ferd, Maria de Perlinghi fra Norselab og Signe Sørensen fra Norfund har ledet redaksjonen som har arbeidet med veilederen.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

Impact-investeringer er investeringer som gjøres med en intensjon om å skape positive og målbare miljømessige og sosiale effekter i tillegg til finansiell avkastning. Høsten 2023 gjennomførte NorNAB en kartlegging av det norske markedet for impact-investeringer som viste at det er behov for bedre og mer tilgjengelig informasjon om god praksis innen feltet.

7. mai lanserte NorNAB Norges første veileder for impact-investeringer i Ferds lokaler. Veilederen er utviklet av NorNAb i samarbeid med Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og støttet av Finansmarkedsfondet.

– Dette er en stor dag for oss. I 2018 begynte tanken om å etablere en norsk arbeidsgruppe for impact-investeringer å ta form i Ferd Sosiale Entreprenører, og i februar 2023 ble NorNAB lansert. I dag har foreningen 32 medlemmer – en bred base av norske interessenter på dette feltet, sa investeringssjef Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører, som er styreleder i NorNAB.

VOKSER: NorNAB har ansatt Karl Olav Sørensen Som CEO. Her er han sammen med investeringssjef Espen Daae fra Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Sveinung Bråthen

I den fullsatte salen under lanseringen satt blant annet kapitaleiere, investorer, tjenestetilbydere og representanter for offentlige virksomheter.

– Dette er organisasjoner som har en tydelig motivasjon for å flytte kapital til reelle impact-investeringer. For å få til det er det viktig at vi har en felles plattform, og det håper vi at veilederen kan bidra til, sa han.

FELLES FORMÅL: Mette Lindbæk, daglig leder i Norsif – norsk forum for ansvarligeog bærekraftige investeringer, holdt et innlegg på lanseringen. Foto: Sveinung Bråthen

Modent marked

NorNAB er en del av Global Steering Group for Impact Investing (GSG), en samling av nasjonale arbeidsgrupper med samme formål fra 35 land. GSGs president Ronald Cohen, som også har skrevet boka «Impact: Reshaping Capitalism to Drive Real Change», deltok på lanseringen med en videohilsen.

– Norge er et ledende land innen impact-investeringer, med et marked på størrelse med Storbritannias. Dette er ikke lenger et felt med marginale aktiviteter sprunget ut av filantropi, men blir oppfattet som en bedre måte å tjene penger på. Det er flere ting som driver impact-bevegelsen fremover, for eksempel unge forbrukere som beveger seg vekk fra selskaper som gjør skade, og ny teknologi som kunstig intelligens, sa han.

Arbeidet med veilederen har blitt ledet av en redaksjon sammensatt av NorNAB styrerepresentantene Signe Sørensen fra Norfund, Maria de Perlinghi fra Norselab og Marte Løfman fra Ferd.

– NorNAB startet med fem medlemmer, og vi visste ikke hvordan rekrutteringen av nye medlemmer ville gå. Det at foreningen nå har mer enn 30 medlemmer viser tydelig at markedet er modent for å samle dem som ønsker å gjøre impact-investeringer i et eget forum, sier Løfman.

FULLTEGNET: Lanseringen av NorNAB-veilederen trakk fullt hus med et lydhørt og engasjert publikum. Foto: Sveinung Bråthen

Sentrale temaer

I 2023 ble markedet for impact-investeringer i Norge estimert til 100 milliarder kroner. I januar 2024 ansatte NorNAB Karl Olav Sørensen som foreningens første Chief Executive Officer (CEO).

– Lanseringen av veilederen var et kick off for aktiviteten i NorNAB fremover. Den er viktig for NorNAB fordi den omfatter flere sentrale temaer og også gråsoner relatert til impact-investeringer som det er naturlig at medlemmene jobber videre med, sier hun.

Veilederen er ikke bare ment for medlemmene i NorNAB. Målgruppen er i tillegg selskaper som er nysgjerrige på denne typen investeringer.

– Mange norske investorer ønsker å bruke kapitalen de forvalter til å skape positive effekter, men impact-investeringer kan oppfattes som et uforståelig buzzord og assosieres ofte med høy risiko. Vi håper at vi kan nå ut til den brede investormassen i Norge med en lettforståelig veileder som ufarliggjør impact-investeringer og inspirerer flere til å komme i gang med investeringer som har målbare sosiale og miljømessige effekter, sier Løfman.

Startpunkt for investorer

Veilederen er delt inn i tre deler:

  1. Definisjon av impact-investeringer.
  2. Hvordan komme i gang med impact-investeringer.
  3. Oversikt over impact- og bærekraftrelaterte reguleringer.

– Det har skjedd enormt mye på dette feltet i løpet av de siste årene. I dag har vi mer avkastningshistorikk som viser at det er fullt mulig å tjene penger på denne typen investeringer. Vi er spent på hvordan veilederen treffer, og håper at den er kortfattet og lettlest nok til at den blir tilgjengelig for mange. For meg har det vært en kjepphest at veilederen skal være på norsk. Det finnes allerede så mye informasjon på engelsk, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, sier Løfman.

For NorNAB er målsettingen at veilederen kan bli et startpunkt for norske investorer som allerede er i gang med eller som snuser på impact-investeringer.

– Vi håper at veilederen får frem hvordan slike investeringer skiller seg fra andre typer investeringer. Mange i finans snakker om bærekraftinvesteringer, men i realiteten investeres det lite i løsninger på de sosiale og miljømessige problemene verden står overfor. Veilederen kan forhåpentligvis bidra til at NorNABs formål om å flytte mer penger over til impact-investeringer nås, sier Marte Løfman.