Impact Investing

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap.

Vi konsentrerer oss om de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur.

Våre tre fokusområder

Fornybar energi

Økt bruk av fornybar energi er viktig for å nå globale utslippsmål. Veksten innen fornybare energikilder har vært formidabel, takket være nye teknologier og forretningsmodeller som kraftig har redusert kostnaden og økt tilgjengeligheten til blant annet solenergi, vindenergi og lagring. Vi ser etter selskaper og forvaltere med spisskompetanse innen disse og relaterte områder.

Proptech

Bygg- og eiendomssektoren representerer en stor andel av verdens samlede klimagassutslipp. Nye innovasjoner innen blant annet materialteknologi, energieffektivisering og resirkulering bidrar til betydelige utslippsreduksjoner, i tillegg til at digitale løsninger og delingsøkonomi gjør at vi kan utnytte ressurser mer effektivt. Ferd har en betydelig satsing på eiendom, og ønsker gjennom Impact-mandatet å investere i proptech-relaterte selskaper og fond som ytterligere vil forsterke bærekraften i sektoren.

Akvakultur

Sjømat er anerkjent som den mest miljøvennlige kilden til animalske proteiner. Volumet fra villfangst har stabilisert seg de siste tiårene, mens akvakultur står for veksten og har passert villfangst i totale volumer. Ferd Impact Investing investerer i selskaper og fond som adresserer bærekraftsutfordringer i sjømatbransjen, som for eksempel fiskehelse, rømninger og karbonfotavtrykk.

Økt bruk av fornybar energi er viktig for å nå globale utslippsmål. Veksten innen fornybare energikilder har vært formidabel, takket være nye teknologier og forretningsmodeller som kraftig har redusert kostnaden og økt tilgjengeligheten til blant annet solenergi, vindenergi og lagring. Vi ser etter selskaper og forvaltere med spisskompetanse innen disse og relaterte områder.

Bygg- og eiendomssektoren representerer en stor andel av verdens samlede klimagassutslipp. Nye innovasjoner innen blant annet materialteknologi, energieffektivisering og resirkulering bidrar til betydelige utslippsreduksjoner, i tillegg til at digitale løsninger og delingsøkonomi gjør at vi kan utnytte ressurser mer effektivt. Ferd har en betydelig satsing på eiendom, og ønsker gjennom Impact-mandatet å investere i proptech-relaterte selskaper og fond som ytterligere vil forsterke bærekraften i sektoren.

Sjømat er anerkjent som den mest miljøvennlige kilden til animalske proteiner. Volumet fra villfangst har stabilisert seg de siste tiårene, mens akvakultur står for veksten og har passert villfangst i totale volumer. Ferd Impact Investing investerer i selskaper og fond som adresserer bærekraftsutfordringer i sjømatbransjen, som for eksempel fiskehelse, rømninger og karbonfotavtrykk.

Våre investeringer

Våre investeringer fordeler seg på ulike geografier og bransjer, men alle har til felles at de leverer en betydelig positiv effekt på bærekraftsmålene.

Team:

Antler er et globalt tidligfase investeringsselskap som investerer i dyktige og visjonære mennesker over hele verden. Antler sine porteføljeselskaper løser reelle utfordringer, og skaper bærekraftige verdier som gjør verden til et bedre sted.

Team:

Arkwright X Investment Family (AXIF) er en club deal-struktur der Ferd som programinvestor får tilgang til å investere sammen med Arkwright X og de øvrige programinvestorene. AXIF investerer i B2B teknologiselskaper i såkornfasen med lønnsomme forretningsmodeller som kan levere positive bidrag til FNs bærekraftsmål. AXIF er agnostiske til bransje/sektor, men har et godt øye til proptech, profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon. AXIF-programmet knytter investorene tettere på investeringene enn det som er vanlig i tradisjonelle venturefond, noe som kan muliggjøre spennende samarbeidsmuligheter og synergier mellom for eksempel Ferd sine etablerte selskaper og porteføljeselskapene i AXIF.

Team:

Ecosystem Integrity Fund (EIF) investerer i tidligfase selskaper som bidrar til miljøvennlig bærekraft i sektorer som fornybar energi, energieffektivisering, avfallsreduksjon og transport. EIF har en systematisk tilnærming til bærekraftige investeringer. Dette resulterer i bedre investeringsmuligheter og større miljømessig effekt med mindre kapital.

Team:

Momentum er et Bergen-basert venturefond som investerer i bærekraftige, innovative og ambisiøse selskaper i tidlig fase. Fondet har et spesielt fokus på havnæringene, og søker å utnytte de konkurransefortrinnene Norge har innen både akvakultur og den maritime sektor, samt Momentums geografiske posisjon på vestlandet. Ambisjonen til fondet er å bygge neste generasjon av verdensledende teknologi-selskaper fra Norge, og skape solid finansiell avkastning og en positiv effekt på miljøet.

Team:

Nextwind bygger en portefølje av eldre landbaserte vindparker i Tyskland, med ambisjon om å enten erstatte de gamle vindturbinene med nye og mer effektive turbiner (repowering), eller øke levetiden på de eksisterende turbinene (life extension). Dermed økes produksjonskapasiteten av fornybar energi mens LCOE (Levelized Cost Of Energy) reduseres. Teamet i NeXtWind har lang erfaring innen fornybar energi og finans, både som gründere og i ledende roller i europeiske kraftselskaper.

Team:

Seagust skal fange havvinden for å utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri. Selskapet vil søke om konsesjon i forbindelse med den pågående konsesjonsprosessen for havvindprosjekter i Norge. Seagust er et joint venture selskap mellom Arendals Fossekompani og Ferd.

Team:

Wind Catching Systems AS (WCS) utvikler et banebrytende flytende vindkraftverk designet for alle værforhold, med et potensiale til å produsere elektrisitet til en betydelig lavere LCOE på et betydelig mindre sjøareal enn noen annen kjent teknologi i dag. Aibel AS sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) er hovedleverandør for teknologikvalifiseringen. Ferd investerer i WCS i partnerskap med North Energy ASA.

Team

Erik Bjørstad. Photo: Dag Knudsen

Erik Bjørstad

Direktør Impact Investing Impact Investing
Telefon: 92 04 09 89

Anniken Hofgaard

Investment Professional Impact Investing
Telefon: 99 47 05 50

Kathrine Lærke Søndergaard

Investment Professional Impact Investing
Telefon: 97 66 99 69