Impact Investing

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap.

Vi konsentrerer oss om de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur.

Våre tre fokusområder

Fornybar energi

Økt bruk av fornybar energi er viktig for å nå globale utslippsmål. Veksten innen fornybare energikilder har vært formidabel, takket være nye teknologier og forretningsmodeller som kraftig har redusert kostnaden og økt tilgjengeligheten til blant annet solenergi, vindenergi og lagring. Vi ser etter selskaper og forvaltere med spisskompetanse innen disse og relaterte områder.

Proptech

Bygg- og eiendomssektoren representerer en stor andel av verdens samlede klimagassutslipp. Nye innovasjoner innen blant annet materialteknologi, energieffektivisering og resirkulering bidrar til betydelige utslippsreduksjoner, i tillegg til at digitale løsninger og delingsøkonomi gjør at vi kan utnytte ressurser mer effektivt. Ferd har en betydelig satsing på eiendom, og ønsker gjennom Impact-mandatet å investere i proptech-relaterte selskaper og fond som ytterligere vil forsterke bærekraften i sektoren.

Akvakultur

Sjømat er anerkjent som den mest miljøvennlige kilden til animalske proteiner. Volumet fra villfangst har stabilisert seg de siste tiårene, mens akvakultur står for veksten og har passert villfangst i totale volumer. Ferd Impact Investing investerer i selskaper og fond som adresserer bærekraftsutfordringer i sjømatbransjen, som for eksempel fiskehelse, rømninger og karbonfotavtrykk.

Økt bruk av fornybar energi er viktig for å nå globale utslippsmål. Veksten innen fornybare energikilder har vært formidabel, takket være nye teknologier og forretningsmodeller som kraftig har redusert kostnaden og økt tilgjengeligheten til blant annet solenergi, vindenergi og lagring. Vi ser etter selskaper og forvaltere med spisskompetanse innen disse og relaterte områder.

Bygg- og eiendomssektoren representerer en stor andel av verdens samlede klimagassutslipp. Nye innovasjoner innen blant annet materialteknologi, energieffektivisering og resirkulering bidrar til betydelige utslippsreduksjoner, i tillegg til at digitale løsninger og delingsøkonomi gjør at vi kan utnytte ressurser mer effektivt. Ferd har en betydelig satsing på eiendom, og ønsker gjennom Impact-mandatet å investere i proptech-relaterte selskaper og fond som ytterligere vil forsterke bærekraften i sektoren.

Sjømat er anerkjent som den mest miljøvennlige kilden til animalske proteiner. Volumet fra villfangst har stabilisert seg de siste tiårene, mens akvakultur står for veksten og har passert villfangst i totale volumer. Ferd Impact Investing investerer i selskaper og fond som adresserer bærekraftsutfordringer i sjømatbransjen, som for eksempel fiskehelse, rømninger og karbonfotavtrykk.

Våre investeringer

Våre investeringer fordeler seg på ulike geografier og bransjer, men alle har til felles at de leverer en betydelig positiv effekt på bærekraftsmålene.

Antler er et globalt tidligfase investeringsselskap som investerer i dyktige og visjonære mennesker over hele verden. Antler sine porteføljeselskaper løser reelle utfordringer, og skaper bærekraftige verdier som gjør verden til et bedre sted.

Ecosystem Integrity Fund (EIF) investerer i tidligfase selskaper som bidrar til miljøvennlig bærekraft i sektorer som fornybar energi, energieffektivisering, avfallsreduksjon og transport. EIF har en systematisk tilnærming til bærekraftige investeringer. Dette resulterer i bedre investeringsmuligheter og større miljømessig effekt med mindre kapital.

Momentum er et Bergen-basert venturefond som investerer i bærekraftige, innovative og ambisiøse selskaper i tidlig fase. Fondet har et spesielt fokus på havnæringene, og søker å utnytte de konkurransefortrinnene Norge har innen både akvakultur og den maritime sektor, samt Momentums geografiske posisjon på vestlandet. Ambisjonen til fondet er å bygge neste generasjon av verdensledende teknologi-selskaper fra Norge, og skape solid finansiell avkastning og en positiv effekt på miljøet.

Team

Erik Bjørstad. Photo: Dag Knudsen

Erik Bjørstad

Direktør Impact Investing
Telefon: 92 04 09 89