Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Oslo, 8. feb. 2022

Det nye selskapet planlegger å by på lisenser på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen. Norske myndigheter planlegger å bygge ut opptil 4.5 gigawatt fra både flytende og bunnfaste vindturbiner. Lisensrunden er forventet å finne sted i løpet av 2022.

– Norge er et svært attraktivt marked for Vattenfall. Landet har enorme vindressurser til havs og vi er glade for å se det store engasjement norske myndigheter har for saken. Partnerskapet med Seagust gir oss en stor mulighet til å kunne levere fornybar energi til industri og forbrukere. Dette følger vår visjon om et fossilfritt samfunn i løpet av en generasjon, sier Helene Biström, leder av forretningsområdet vind i Vattenfall.

Seagust ble startet i 2021 av de industrielle investorene Arendals Fossekompani (AFK) og Ferd. Seagust har som ambisjon å utvikle havvind både i Norge og internasjonalt, støttet av eiernes omfattende erfaring, økonomiske ressurser og industrielle nettverk.

– Seagust er den perfekte partneren for Vattenfall. Selskapets eiere har en lang historie og har levert imponerende resultater når det gjelder å bygge industri, samtidig som man skaper lokale arbeidsplasser og leverer på bærekraft. Vi er svært motivert for å jobbe tett sammen med Seagust og norske leverandører om muligheter innen havvind i Norge, fortsetter Biström.

– Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Vattenfall, en av Europas største havvindoperatører. De har omfattende og imponerende erfaring fra store havvindprosjekter hvor selskapet har gjort alt fra planlegging til utbygging og drift. Samarbeidet mellom Seagust og Vattenfall gjør at vi nå posisjonerer oss som et av de fremste konsortiene i konkurransen om å bygge ut norsk havvind, sier Simen Elvestad, administrerende direktør i Seagust.

Om Seagust

Seagust ble etablert av Arendals Fossekompani og Ferd i 2021. Selskapet har som ambisjon å utvikle havvind både i Norge og internasjonalt, støttet av eiernes omfattende erfaring, økonomiske ressurser og industrielle nettverk. Mer informasjon her.

Om Vattenfall

Vattenfall er et av Europas ledende energiselskaper. I over hundre år har selskapet elektrifisert industri, produsert energi til boliger og modernisert hvordan vi lever gjennom innovasjon og samarbeid. Vattenfall har rundt 20.000 ansatte. Selskapet har hovedsakelig virksomhet i Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia. Vattenfall er en ledende aktør innenfor havvind i Europa. Selskapet driver 50 havvindfelter i fem europeiske land og har prosjekter tilsvarende 2GW under utbygging og utvikling. Mer informasjon her.

Kontaktinformasjon

Simen Elvestad, adm.dir., Seagust, +47 900 84 902, post@seagust.no