Havvindpark med vindmøller

I VINDEN: Selskapet Seagust er et samarbeid mellom Ferd og Arendal Fossekompani, med ambisjoner om å få utvikle felt for vindkraft i Norge. Foto: Adobe Stock

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Fotograf: Adobe Stock

Elektrifiseringen av samfunnet og omleggingen til ren energi krever helomvending. I et globalt perspektiv er det mye som tilsier at vindkraft både til lands og til havs er nødvendig for å nå de ambisiøse målene for fornybar energi. Enkelte land vil i større grad bidra onshore, og andre offshore.

– For Norge er de naturgitte forutsetningene størst innen vind og da særlig offshore vind, sier konsernsjef Borge, som tror på sterk vekst i næringen de neste tiårene.

 Offshore-markedet vil trolig bestå av både flytende og bunnfaste installasjoner.

– Her kan vi kapitalisere på erfaringene vi har fra olje- og gassindustrien, legger han til.

Konsernsjef i Ferd, Morten Borge

For Norge er de naturgitte forutsetningene størst innen vind og da særlig offshore vind, sier Morten Borge, konsernsjef i FERD. Foto: Sveinung Bråthen

Ferds vind-investeringer

Det er store forventninger til energiindustrien fremover, og omleggingen til vesentlig mer fornybar energi forutsetter en massiv satsing fra mange hold.

– Andelen av fornybar energi i den globale energimiksen skal økes betydelig de neste tiårene, i tråd med behovet for å redusere klimagassutslippene fra energiproduksjonen. I tillegg vil vi trenge vesentlig mer energi i form av elektrisitet til å drive elektrifiseringen av samfunnet vårt, sier Erik Bjørstad, investeringsansvarlig i Ferd Impact Investing.

Ferd har over lang tid bygget en portefølje med eksponering mot ulike deler av vindindustrien. Fra Cloudberry og Seagust som utvikler og produserer ren energi, til Aibel som er tungt inne i konstruksjonsdelen, videre til underleverandørene PolyTech, Jupiter Bach og Shoreline som alle leverer viktige komponenter og teknologi til industrien. Innen repowering-segmentet finner vi NeXtWind, mens Wind Catching Systems har spesialisert seg innen flytende vind.

– I tillegg til å støtte disse selskapene og utnytte synergieffektene i porteføljen, ser vi stadig etter nye investeringsmuligheter, fortsetter Bjørstad.

Erik Bjørstad, investeringsansvarlig i Ferd Impact Investing

MER ENERGI: Vi vil trenge vesentlig mer energi i form av elektrisitet til å drive elektrifiseringen av samfunnet vårt, sier Erik Bjørstad, investeringsansvarlig i Ferd Impact Investing. Foto: Sveinung Bråthen

 Norsk vindkraft – best til sjøs

Ifølge en nylig publisert rapport utarbeidet av Menon Economics, vil den norske flytende delen av industrien alene kunne skape over 52 000 nye arbeidsplasser innen 2050. Det tilsvarer rundt 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019, ifølge en pressemelding Norges Rederiforbund publiserte i forbindelse med rapporten.

– Ansatte i norsk offshoreindustri besitter betydelig kompetanse som vil være viktig for å etablere Norge som en stor leverandør innen havvind. Dersom vi lykkes i denne satsingen, vil havvind i Norge kunne kompensere for deler av bortfallet fra oljeindustrien, utdyper Bjørstad.

Menon-rapporten tar for seg flytende havvind isolert, ettersom Norge har større fortrinn her, sammenliknet med bunnfast havvind. Kartleggingen viser at norske aktører faktisk kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. Det fordrer imidlertid store krefter som er villige til å bygge opp en solid industri her til lands.

Regjeringen om havvind

9. februar i år ble det klart at Regjeringen vil legge til rette for å realisere første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø Il. I 2021 gikk Ferd og Arendal Fossekompani sammen om selskapet Seagust, med ambisjon om å utvikle havvind både i Norge og internasjonalt. Sammen med svenske Vattenfall planlegger Seagust å by på lisenser i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen.

– Det er et tydelig fokus i departementet og god fremdrift, så vi forventer en nokså snarlig avklaring om prosess og tidspunkt for prekvalifisering og tildeling, sier Bjørstad.

Nylig hadde også Regjeringen en pressekonferanse der de vedtok en overordnet ambisjon om å dele ut konsesjoner tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. Dette skaper både forutsigbarhet og langsiktighet for aktørene i industrien, og danner et godt grunnlag for videre satsing.

– Dette plasserer Norge på samme ambisjonsnivå som flere av de andre store havvindnasjonene rundt Nordsjøen, sier han.

Hva neste steg blir for Ferds, vil tiden vise.

– Vindindustrien er stor, og vi ser investeringsmuligheter for Ferd Capital, Impact og Ekstern Forvaltning fremover, kan Bjørstad fortelle.