HAVVIND-TEAM: Simen Elvestad i Seagust og Ane Mette Lysbech-Kleis i Vattenfall i diskusjon med Næringsminister Jan Christian Vestre.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Ferd/TRY

– Seagust skal være til stede i alle ledd av verdikjeden for havvind – fra planlegging og bygging, til drift av vindparker til havs, sier Simen Elvestad, CEO i Seagust.

Han gjestet Arendalsuka sammen med Ane Mette Lysbech-Kleis fra Vattenfall og Erik Bjørstad fra Ferd Impact Investing.

– Seagust er et godt eksempel på at man kan få til den grønne omstillingen raskere ved hjelp av gode partnerskap. Det er kun et drøyt år siden vi etablerte selskapet sammen med Arendals Fossekompani, og allerede nå er vi godt igang med prosjektarbeidet på to store havvind-områder sammen med vår partner Vattenfall, sier Erik Bjørstad, Investeringsdirektør i Ferd Impact Investing.

Les mer om Seagust og norsk havvind-satsing her  

Sammen for norsk vindkraft

Seagust ble opprettet i 2021 med mål om å stille sterkt i kampen om utbyggingslisensene for norsk havvind. Det er Ferd og Arendals Fossekompani (AFK) som eier Seagust. Sammen utgjør selskapene et av landets sterkeste industrinettverk med bred kompetanse fra både offshore- og vindindustrien. Med Vattenfall som partner, har Seagust også tilgang på nyttig erfaring fra havvindindustrien i en rekke europeiske land.

– Da vi i Vattenfall skulle finne en partner for norsk havvind, var det viktig for oss å finne en partner som var med, ikke bare for ett prosjekt, men for å være med på å bygge havvind i Norge i fremtiden, sier Ane Mette Lysbech-Kleis i Vattenfall.

Det fant de i Seagust. Vattenfall er en svensk statlig produsent av elektrisk energi, som eier en rekke kraftverk i flere land. Selskapet anser Norge for ha de beste forholdene for havvind i Norden, og mener samarbeidet med Seagust gir gode forutsetninger for å ta en viktig posisjon i omleggingen fra fossil til fornybar energi.

– Vi ser det som naturlig at Norge er en del av vår utbygging av havvind i fremtiden, sier Ane Mette. Hun holder selv til i Danmark, som i dag er Nordens største på vindkraft.

Erfaren, men annerledes

Både Arendalsuka og ONS hadde rekordhøye besøkstall i år og havvind ble diskutert i over førti av arrangementene på Arendalsuka. Mange fikk øynene opp for Seagust – blant annet næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland.

– Noen av de viktigste diskusjonene og kontaktene vi hadde var direkte med premissgiverne for utvikling av rammeverket for norsk havvind. Det er godt å kunne gi innspill og få en umiddelbar tilbakemelding fra ministrene, som viste både forståelse og vilje til å ta innspillene videre, forteller Simen Elvestad.

Generelt har Seagust fått en god mottakelse, og blir av mange ansett for å være en annerledes stemme.

– Eierne våre har lange tradisjoner fra utvikling av norsk industri. Både Ferd og AFK er langsiktige, har kapital og har en annen inngang i dette enn de andre konsortiene som har flagget sin interesse, sier Simen.

Også Ane Mette Lysbech-Kleis stiller seg bak det Elvestad sier, og legger til at dette var særlig viktige kriterier da Vattenfall så etter en solid partner å utvikle norsk havvind med.

– Seagust skiller seg ut ved å være nytenkende, agile og med en portefølje av virksomheter som kan styrke et anbud – og som kan støtte fremtiden i Norge og andre steder i verden, utdyper hun.

Etterlyser rammeverk for norsk havvind

Tiden er moden for å komme i gang med norsk havvind-utvikling, noe som gikk igjen i diskusjonene under både Arendalsuka og ONS. På førstnevnte var det særlig høyt fokus på den akutte situasjonen med høye strømpriser, lav fyllingsgrad og krigen i Ukraina. Å få rammeverket for havvindindustrien på plass for å redusere tiden frem til produksjon ble trukket frem som prekært.

– Havvind blir sett på som en løsning for fremtiden for Norge, men også som en mulighet til å hjelpe Europa til å få en bærekraftig energiforsyning på sikt, sier Simen og understreker at det er viktig for Seagust å bli en del av løsningen – ikke bare på strømkrisen, men også bidra til at Europa kan møte klimautfordringene med fornybar energiproduksjon.

Energidiskusjonen modner

På ONS var det høyere fokus på fornybar energi enn tidligere, og hvordan norske leverandører skal få til en god overgang fra fossile til fornybare energikilder. Hvordan myndighetene skal sikre at norske bedrifter får en rolle i utviklingen av norsk havvind, særlig flytende, var også høyaktuelt tema blant de oppmøtte i Stavanger. Ifølge Simen er denne dreiningen et godt tegn på at diskusjonen er i ferd med å modne.

– Jeg opplever at diskusjonen i dag er langt mer nyansert og omfatter også fremtidig kraftoverskudd, forsyningssikkerhet og hvordan Europa kan møte klimautfordringen, sier han.

Foreløpig mangler rammeverket for havvind, men i løpet av høsten vil myndighetene sende både tildelingskriterier og auksjonsmodell på offentlig høring.

– Her vil Seagust ta en aktiv rolle og være konstruktive i våre innspill. I tillegg vil selve konkurransen om tildeling av areal for de to første prosjektene starte til våren, og vi forbereder allerede nå konsepter og løsninger som vil inngå i våre tilbud til myndighetene, røper Simen.

Avgjørelsen om tildeling er forventet å skje mot slutten av neste år, og Seagust er forventet å  stille sterkt i konkurransen om de første norske prosjektene.

– Vi har tilgang på kapital, kjenner norsk HMS-regelverk, beredskap og elforsyning, og kan i tillegg vise til erfaring med å planlegge, bygge og drive offshore prosjekter. Med Vattenfall på laget møter vi også kravet om ha designet, bygget og drevet havvindprosjekter, sier han og legger til;

– 2023 blir et veldig spennende år for oss.

Seagust og Vattenfall i vinden på Arendalsuka