Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Lovende samarbeid: Kathrine Lærke Søndergaard og Erik Bjørstad i Ferd Investing tror på samarbeid og gode synergier for å sikre
bærekraftig utvikling.
Foto: Sveinung Bråthen.

– Vi håper å kunne bidra til å skape både impact og avkastning, sier Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing.

Det nystartede samarbeidet har som formål å finne selskaper som utvikler banebrytende teknologi for B2B-markedet, og som samtidig bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

– Dette treffer midt i blinken for våre mål for Impact-mandatet, sier han.

Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing håper å kunne bidra til å skape både impact og avkastning. Foto: Sveinung Bråthen.

Teknologi med effekt på klima

Han forteller at Ferd Impact Investing investerer i selskaper som både gir en positiv effekt på miljø og klima, i tillegg til finansiell avkastning. AXIF-samarbeidet er ekstra spennende, ifølge ham. Her sitter nemlig investorene tettere på forvalterteamet og investeringene enn i et tradisjonelt fond, og kan derfor påvirke i større grad.

– Vi kan for eksempel hjelpe med å integrere bærekraft i selskapenes drift og løsninger, og kan også bidra med et bredt nettverk, legger han til.

Her kan du lese om alle impact-investeringene til Ferd.

Har stor tro på proptech

Impact-teamet har lett etter gode forvaltningsmiljøer innen tidligfase proptech i Norge en stund, og har fulgt Arkwright tett de siste årene. Bjørstad forteller at de er imponerte over hva de har fått til.

– Arkwright X har holdt på noen år, og er en av de mest etablerte og anerkjente forvalterne innen proptech i Norge. Da vi møttes i fjor for å diskutere utvidelser av investorbasen, jobbet vi frem et konsept som vi mener vil fungere på lang sikt, forklarer han.

Ferd Impact konsentrerer seg om akvakultur, proptech og fornybar energi. Proptech er smart-teknologi for eiendomsbransjen, og er et område i stor vekst.

– Bygg- og eiendomssektoren står for en stor andel av verdens klimagassutslipp, og det er også en av de minst digitaliserte industriene. Derfor er det et stort behov for nye teknologier og løsninger som gjør det enklere å bygge og drifte eiendom forsvarlig. Denne utviklingen ønsker vi å ta del i, sier Kathrine Lærke Søndergaard i Ferd Impact Investing.

Det er et stort behov for nye teknologier og løsninger som gjør det enklere å bygge og drifte eiendom forsvarlig. Denne utviklingen ønsker vi å ta del i, sier Kathrine Lærke Søndergaard i Ferd Impact Investing. Foto: Sveinung Bråthen.

Innovasjon og gode synergier

I utgangspunktet kan AXIF investere i flere ulike sektorer, men de har et godt øye til proptech, i tillegg til profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon.

Litt utradisjonelt for et investeringsfond av denne typen er det at man tar såpass aktivt eierskap i porteføljeselskapene som Arkwright X har gjort, og som AXIF vil gjøre.

  • Gjennom en inkubatormodell tilbyr AXIF blant annet porteføljeselskapene kontorlokaler der de selv er lokalisert på Aker Brygge i Oslo, slik at de gode synergiene får rom til å oppstå, fortsetter Søndergaard.
  • Dette er spesielt nyttig for selskaper i svært tidlig fase, såkalt pre-seed, som gjennom AXIF får støtte innen for eksempel strategi, finansiering og juridiske spørsmål.

Første tek-investering: Ignite Procurement

Arkwright X har hatt stor suksess med investeringer som blant annet Spacemaker og Unloc. Siden Ferd, Investinor og Arkwright startet samarbeidet i januar, har de også gjort sin første investering gjennom AXIF.

Ignite Procurement er et selskap som har utviklet et digitalt verktøy for innkjøp. Arkwright X har tidligere investert i selskapet, men nylig bestemte AXIF-partene seg for å knytte det lovende selskapet tettere til seg.

– Dette er veldig spennende, for alle våre porteføljeselskaper i Ferd jobber mye med bærekraftige innkjøp. Mye av det handler om informasjon og oversikt. Selskaper er i økende grad opptatt av hva CO2-avtrykket på innkjøpene deres er. Ignite er i gang med å utvikle en slik løsning, og har allerede flere kunder som etterspør dette, forklarer Bjørstad.