Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Sveinung Bråthen

– Det er en lang liste over konkurrenter som vil bygge ut disse områdene, men jeg mener at vi stiller veldig sterkt sammen med Arendals Fossekompani og Vattenfall, sier investeringsdirektør i Ferd Impact Investing, Erik Bjørstad.

Unikt utgangspunkt for flytende vindkraft

Ferd og Arendals Fossekompani er to av landets sterkeste investeringsselskaper, som begge har god tilgang på kompetanse fra både offshore- og vindindustrien. Vattenfall har på sin side omfattende erfaring som havvindoperatør i en rekke europeiske land – fra planlegging til utbygging og drift. Det gir et unikt utgangspunkt for å utvikle ny, fornybar energi i havrommet – og forhåpentligvis ta markedet med storm.

– Sammen har vi god finansiell styrke og alle forutsetninger for å skape en god norsk verdikjede innen havvind, sier Bjørstad.

Norsk krafttak i energiomstillingen

Det var 9. februar i år at det ble klart at Regjeringen vil legge til rette for å realisere første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø Il. Kraften fra feltet vil sendes via kabel til det norske fastlandet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i Regjeringens pressemelding at løsningen vil øke krafttilførselen til Sør-Norge, og videre legge til rette for tilgang på rikelig fornybar og rimelig kraft.

– Impacten til havvind er betydelig. For å få til energiomstillingen Europa må igjennom, er både sol- og vindenergi, i tillegg til energilagring viktig, sier Kathrine Lærke Søndergaard i Ferd Impact Investing.

Kollega Anniken Hofgaard legger til at vi i Norge har gode muligheter for å utnytte dette, ettersom vi er et av de landene med lengst kystlinje og kraftfulle vindressurser.

– I tillegg har vi mye erfaring med offshore-virksomhet, sier hun.

– Nordsjøen er et av områdene i verden der utviklingen av havvind skjer først. Derfor er det også utrolig spennende for oss i Ferd å være en del av denne utviklingen, både gjennom Seagust og også flere av våre andre porteføljeselskaper i vindindustrien, utdyper Co-head i Ferd Capital, Kristian Eikre.

Langsiktig havvind-satsing

Seagust ble stiftet i 2021 og eies 50/50 av Ferd og Arendals Fossekompani. Mens samarbeidet med Vattenfall i første omgang dreier seg om de to første norske havvindområdene, er ambisjonen til Seagust å utvikle havvind både i Norge og internasjonalt på sikt. For Vattenfall markerer Seagust-samarbeidet deres inntreden på norsk sokkel – et svært attraktivt marked for alle som ønsker seg inn i havvindindustrien.

– Landet har enorme vindressurser til havs, og vi er glade for å se det store engasjement norske myndigheter har for saken. Partnerskapet med Seagust gir oss en stor mulighet til å kunne levere fornybar energi til industri og forbrukere, sier Helene Biström, leder av forretningsområdet Vind i Vattenfall.

Første vindkraftanlegg til Utsira og Nordsjø

EU estimerer at 450 gigawatt med havvind må installeres globalt innen 2050 for å nå klimamålene i Parisavtalen. Det betyr blant annet at vi må opp fra rundt 30 gigawatt ved utgangen av 2020, noe som krever stor investeringsvilje, erfaring og kapasitet fra mange hold. Fra norske myndigheters side er planen å bygge ut opptil 4,5 gigawatt fra både flytende og bunnfaste vindturbiner i første omgang. Seagust og Vattenfall planlegger å by på lisenser på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen. De ser imidlertid ikke for seg at vindeventyret slutter der.

– Dette kommer til å bli en stor industri, og summen av investeringer som skal frigjøres bare i Nordsjøen er enorm. Seagust er derfor tenkt som et langsiktig partnerskap, der investeringene trappes opp over tid, avslutter Bjørstad.

Lisensrunden er forventet å finne sted i løpet av 2022. Første fase av Sørlige Nordsjø II vil være på 1500 MW som, ifølge Regjeringens pressemelding, vil tilsvare omlag 7 TWh i året – kraftforbruket til 460 000 husholdninger.

Seagust

  • Eies av Ferd og Arendals Fossekompani (AFK).
  • Skal, sammen med Vattenfall, utvikle mer fornybar energi og bidra til en sterk norsk leverandørindustri innen havvind.
  • Tror på et sterkt hjemmemarked for teknologiutvikling og kompetansebygging, som senere kan eksporteres.
  • Ledes av Simen Elvestad, som har betydelig ledererfaring fra utvikling av flere av verdens ledende havvindprosjekter.
  • Seagusts eiere og nettverk representerer det beste fra norsk industri, gjennom verdensledende porteføljeselskaper innen blant annet flytende havvind, offshoreinstallasjoner og høyspent infrastruktur i Nordsjøen, samt teknologi og analyseverktøy. Det legger til rette for en økonomisk bærekraftig overgang fra fossile til fornybare energikilder.