De neste tretti årene avhenger av hvordan vi begrenser utslippene våre. Paradokset er at de rike landene har høyest utslipp, mens konsekvensene rammer de fattigste landene hardest. Klimaendringene utgjør allerede en trussel mot menneskers helse. Spørsmålet er ikke lenger om vi skal gjøre noe. Det er hvordan.

Bærekraftig innovasjon
For å stoppe den negative utviklingen, må de rike landene gå foran og finansiere bærekraftig innovasjon.

Målet er å bidra til en positiv effekt på miljøet, samtidig som vi oppnår en markedsmessig avkastning. På lang sikt tror vi også den kan bidra til å øke vår attraktivitet som eier, partner og arbeidsgiver, forteller investeringsdirektør i Ferd, Tom Erik Myrland.

Bærekraftig utvikling har i økende grad vært et viktig satsingsområde for Ferd. Med et eget mandat for klimavennlige investeringer tas satsingen flere steg videre.

Strategi for miljøet
Arbeidet med Impact-satsingen startet for et drøyt år siden, kan Myrland fortelle.

Fra tidligere har vi investert i to fond i StartUpLab, i tillegg til å ha en eierandel i et sensor-selskap som heter Disruptive Technologies. Disse investeringene har vi valgt å plassere inn under impact-mandatet, sier han.

I første omgang fokuseres det på selskaper i en tidlig fase, innen bransjene fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi.

Håpet er at Impact-satsingen utvikler seg positivt, slik at vi etter hvert kan investere innenfor flere bransjer, sier Impact-direktør Erik Bjørstad. Han legger til at helsesektoren og såkalt «life science», i tillegg til utdanningsfeltet er interessante satsingsområder.

Verdiskapning i alle ledd
Ferds strategiske mål om å være en verdiskapende bidragsyter i samfunnet, har blant annet resultert i omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Her satses det på aktører som gjør tilværelsen bedre for folk som faller på siden av samfunnet. Ifølge Bjørstad er den nye satsingen med på å komplettere denne, ved å investere i positiv påvirkning på miljøet.

Vi ønsker å utgjøre en drivkraft i Ferds samlede arbeid med bærekraft. Vi tror også at satsingen vil generere et verdifullt nettverk og gi oss bredere innsikt i de bransjene vi har valgt å satse på.

Grønn vekst
Mange faktorer må spille på lag for å få til bærekraftig utvikling i praksis. Antall arbeidsplasser skal opprettholdes og velferdssamfunnet skal bestå. Derfor er miljømessig innvirkning, vekst og lønnsomhet viktige kriterier i vurderingsfasen. Impact-porteføljen skal fylles med selskaper og fond der alle disse kriteriene er godt tilstede, ifølge Bjørstad.

Det handler også om å skape langsiktig verdi for forretningsområdene og porteføljeselskapene våre, sier han.

Les mer om vurderingsfasen i Ferdmagasinet for desember 2019 eller få tilsendt spennende stoff om eiendom, finans og entreprenørskap fire ganger i året.

Abonner på Ferdmagasinet