Momentum har et spesielt fokus på havnæringene, og søker å utnytte de konkurransefortrinnene Norge har innen både akvakultur og den maritime sektor, samt Momentums geografiske posisjon på vestlandet.
Ambisjonen til fondet er å bygge neste generasjon av verdensledende teknologi-selskaper fra Norge, og skape solid finansiell avkastning og en positiv effekt på miljøet.

– Momentum-teamet har en sterk finansiell track-record og en grundig og god tilnærming til ESG og bærekraft. Fondets fokus på akvakultur passer bra med Impact-strategien i Ferd. I tillegg har Momentum-teamet bygget seg opp en solid posisjon i tidligfase-miljøet i Norge og vært aktivt involvert i utviklingen av flere spennende selskaper. Vi har også fått med oss solide co-investorer i fondet i blant annet Investinor og Odfjell. Vi ser frem til å jobbe sammen med Momentum i tiden fremover, sier Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing.