Ferdmagasinet

Utgave 3, 2023

02.10.23

Jeg har noen jeg vil takke

1. juni fikk Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet», ny leder, etter at Johan H. Andresen hadde takket nei til e...

Les mer

02.10.23

Sterkere sammen

Med sammenslåingen av Unicus og auticon etableres verdens største IT-selskap hvor majoriteten av medarbeiderne er på autismespekte...

Les mer

02.10.23

Modell som virker

Hos GET Academy får unge som står utenfor arbeidslivet en turboutdanning som gir dem ettertraktet kompetanse som IT-utviklere. Nå ...

Les mer

02.10.23

Gjør en forskjell

Porteføljeselskapene i Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) skapte positiv effekt i livene til mer enn 70 000 mennesker i 2022. – Vårt...

Les mer