Tone Hanstad og Danjal Danjalsson. Foto: Sveinung Bråthen

SATSER I SVERIGE: Tone Hanstad og Danjal Danjalsson er sentrale i Ferds innsats for å doble investeringer i nabolandet.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

 

– Sverige er et land der Ferd på mange måter føler seg hjemme, og hvor vi ser store og interessante muligheter, sier Tone Bjørnstad Hanstad, Investment Professional i Ferd Capital.

– Ferd har investert tre milliarder kroner i Sverige de siste par årene, og har kapasitet for å investere et tilsvarende beløp de neste. Men beløpet er fleksibelt og avhengig av hvilke interessante selskaper vi kommer i kontakt med, supplerer kollega Danjal Haaland Danjalsson.

Eget Sverige-team

Begge er sentrale bidragsytere i et team bestående av flere Ferd Capital-medarbeidere som har fått et særlig ansvar for å arbeide med muligheter i Sverige, riktignok i tillegg til øvrige oppgaver med eksisterende investeringer.

– Sverige-teamet bruker ganske mye tid på denne delen av jobben. Vi som jobber mest med satsningen er i Sverige flere ganger i måneden, i tillegg involverer styremøter og arbeid med investeringer mange andre fra Ferd Capital. Dette er en systematisk satsning, sier Hanstad, som selv delvis bor i Stockholm. Hun legger til at Sverige-teamet er sammensatt av medarbeidere med ulik industrikompetanse innenfor de mest aktuelle sektorene.

– Men selv om Sverige-teamet håndterer dette til daglig, så gjelder engasjementet for hele Ferd som system. Vi trekker på de beste og mest relevante ressursene i konsernet på tvers av forretningsområder og selskaper. Og både konsernsjef Morten Borge og hovedeier Johan H. Andresen er hyppig i Sverige i forbindelse med arrangementer og møter med både eksisterende og nye relasjoner, sier Danjalsson.

Han understreker at Ferds engasjement i Sverige ikke er noe nytt, Ferd har for eksempel gjennom en årrekke arbeidet i partnerskap med svenske eiermiljøer og vært aktive, både gjennom kjerneinvesteringer direkte i svenske selskaper og ved at norske porteføljeselskaper har etablert seg i Sverige, som da Mestergruppen kjøpte XL Bygg og Bolist, eller da Simployer kjøpte &frankly og EdgeHR.

Bygger relasjoner over tid

Danjalsson legger til at satsningen i Sverige er langsiktig, og at Ferd er innstilt på å bygge relasjoner over tid. Og ikke bare direkte med bedrifter: Sentrale aktører blant bedriftsrådgivere og meglere er også viktige kontaktpunkter.

– Vi arbeider dessuten med å styrke Ferds nettverk via akademia, og har et viktig samarbeid med Center for Family Enterprise ved Handelshögskolan i Stockholm. Dette er et senter som tilbyr en ledende akademisk plattform for forskning, undervisning og samarbeid med fokus på familiebasert eierskap, og har Ferds hovedeier Johan H. Andresen som medlem av sitt Advisory Board. Arbeidet her er vi veldig stolte over å få bidra til, sier Hanstad, som selv har holdt forelesning i et av senterets kurs på høyskolen.

Sverige attraktivt

Hun og Danjalsson trekker frem flere forhold som gjør Sverige til et attraktivt land for Ferd.

– Sverige har mange svært spennende selskaper, og en kultur og tradisjon for langsiktig industribygging. Landet har dessuten en næringslivsstruktur som ikke så sterkt forbundet med råvarer som den norske. Det passer godt for Ferd, som både historisk og i dag er preget av industribygging stein på stein, mer enn av investeringer i råvareavhengige virksomheter og sykliske markeder, sier Danjalsson.

– Og Sverige byr dessuten på stabile rammebetingelser og forutsigbare skatteforhold, noe som er viktig for en investor som tenker langsiktig, legger Hanstad til.

Industri, teknologi, konsument

Hun forteller at for Ferd er det mest aktuelt å engasjere seg i etablerte, mellomstore til store privateide selskaper med en sterk posisjon og vekstpotensial – primært innenfor industri, teknologi og konsumentrettede selskaper innenfor e-handel og brands. Uten at disse avgrensingene er absolutte:

– Vi ønsker en bred portefølje med flere sektorer der svenskene står sterkt, som for eksempel helse. Så selv om vi har våre fokusområder, kan vi være åpne for spennende selskaper i andre sektorer. Og også for ulike eierskapsformer, sier Hanstad.

Ferd Capital følger derfor godt med også på Stockholmsbörsen, og er allerede investert i de børsnoterte netthandelsselskapene Boozt og BHG.

– Vi er også åpne for å investere i partnerskap med svenske aktører. Ferd har gode erfaringer fra å dele eierskapet i Aibel og det finske diagnostikkselskapet Aidian med henholdsvis Ratos og Nordstjernan, to svenske investeringsselskaper med sterk tradisjon for familieeierskap, sier Danjalsson.

Han legger til at Ferd ser for seg selskaper med omsetning fra noen hundre millioner til et par milliarder, og eierandeler mellom 34 og 100 prosent.

– Vi er fleksible, og må ikke nødvendigvis kontrollere selskapene vi investerer i, men det er viktig for oss å ha innflytelse som en aktiv partner. Dette er en forøvrig en tilnærming vi ser at ofte passer inn i selskaper som eies av familier og gründere, sier han.

Godt mottatt

Hanstad og Danjalsson forteller at Ferd stadig møter interessante selskaper, og føler seg godt mottatt.

– Vi ser at vi kan representere et spennende supplement eller alternativ til investormiljøene som er der fra før, særlig gjelder dette for mellomstore unoterte selskaper. Og ikke mint for familieeide virksomheter, der vi ofte opplever at vi har et kulturelt fellesskap og delte verdier som vil være positive størrelser i et tettere samarbeid, sier Danjalsson.

Det beste fra to kanter

– Man kan kanskje si at Ferd forsøker å kombinere noe av det beste fra tradisjonelle private equity-fond og industrielt orienterte familieeide investorer: I likhet med oppkjøpsfondene kan Ferd bidra til å utvikle selskapene vi investerer i gjennom aktivt eierskap – vi i har en struktur, skala og organisasjon som ikke er vanlig i familieeide investeringsselskaper. I tillegg har vi et tydelig verdisett og fordelen av å være langsiktige, uten forhåndsbestemte tidshorisonter, sier Tone Hanstad.

– Og en meget solid kapitalbase gjør at Ferd kan være en støttende eier og god partner i turbulente tider. Sterk likviditet innebærer også at vi kan ha en konservativ tilnærming til lånefinansiering, og dermed lavere følsomhet for svingninger i rentenivå og kapitalmarkeder. Det er også en side ved Ferds eierskap noen selskaper vil sette pris på, sier Danjal Danjalsson.

Ferd i Sverige

Ferd har investeringer i Danmark og Finland, men utenom Norge er de aller fleste nordiske investeringene i Sverige.

  • BHG: Største europeiske netthandelsaktører innenfor «Home Improvement» med fokus på «Do-It-Yourself» og «Home Furnishing». Notert på Stockholmsbörsen.
  • XL Bygg og Bolist: Inngår i Mestergruppen, Skandinavias ledende byggevarekonsern og boligbygger. Markedsledende i Sverige. Ferd er hovedeier, kjedemedlemmer medeiere.
  • Mikrofonden: Sosial investor som tilfører oppstarts-og vekstkapital til virksomheter som skaper samfunnsnytte. Ferd Sosiale Entreprenører er investor.
  • Mindmore: Svensk sosial entreprenør som jobber for bedre hjernehelse gjennom digitale tester av kognitive funksjoner. Er Ferd Sosiale Entreprenørers første direkteinvestering i Sverige.
  • Unicus: Konsulentselskap som leverer IT-tjenester basert på unike egenskaper hos personer med asperger-diagnose. Avdelinger i Norge, Sverige, Finland og Nederland.
  • Boozt: Nordisk teknologiselskap som selger mote og klær online. Boozt.com er en multibrand nettbutikk som tilbyr mer enn 600 ulike varemerker. Notert på Stockholmsbörsen.
  • Pale Blue Dot: Stockholm-basert tidligfase investeringsfond som satser i bedrifter som bygger skalerbare løsninger for klimakrisen. Ferd Impact Investing er aksjonær.
  • Simployer: Leverer teknologi og kompetanse innenfor HR. Markedsleder i Norge, etablert i Sverige, Danmark og Polen. Ferd er majoritetseier.