Investeringssjef Espen Daae og senior forretningsutvikler Mari Huuhka Killingmo i Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Sveinung Bråthen

SYNERGIER: Investeringssjef Espen Daae og senior forretningsutvikler Mari Huuhka Killingmo i Ferd Sosiale Entreprenører har bistått i prosessen frem mot sammenslåingen av Unicus og auticon, og sitter begge i styret i det nye selskapet.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

 

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) har siden oppstarten i 2009 vært en ledende aktør på det sosiale impact-feltet. Et av satsingsområdene handler om å forbedre livssituasjonen til mennesker med ulike diagnoser innen nevromangfold. Både Unicus og auticon ansetter mennesker på autismespekteret som IT-konsulenter, og bidrar dermed til inkludering og mangfold i arbeidslivet. Unicus ble grunnlagt av nordmannen Lars Johansson-Kjellerød i 2008, og har siden vokst med avdelinger i Sverige, Finland, Nederland og Polen.

I 2009 ga FSE et lite tilskudd til Unicus for å finansiere et pilotprosjekt, og gikk inn som eier i 2016.

– Unicus har en tydelig kobling mellom å skape arbeidsplasser og sosial effekt for mennesker i utenforskap, og det å skape verdier for kunder og arbeidsgivere, sier senior forretningsutvikler Mari Huuhka Killingmo i FSE.

Begge selskapene har store, ledende selskaper som kunder i sine respektive markeder. Det nye selskapet har en total forventet omsetning på nær 500 millioner kroner i 2023.

Portrettbilde av Johan H. Andresen

GLOBAL AKTØR: – Vi er stolte over å ha bidratt aktivt i selskapenes utvikling, og skal fortsette med det sammen med de andre eierne, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen. Foto: Olav Heggø

Viktig milepæl

Tyske auticon er et selskap med samme profil som Unicus, med virksomhet i ni andre europeiske land.

– Vi har over lengre tid sett synergier mellom de to selskapene, og har utforsket og støttet dialogen om sammenslåing. Det er derfor gledelig å kunne slå fast at dette nå er en realitet, sier investeringssjef Espen Daae i FSE.

Prosessen frem mot sammenslåingen har vært kompleks.

– I transaksjonen har vi både slått sammen de to selskapene Unicus og auticon, og samtidig kjøpt oss opp til en eierandel på 47,7 prosent i auticon. Dette er Ferds første direkteinvestering i et tysk selskap som konsolideres inn i Ferd, opplyser han. Espen Daae og Mari Huuhka Killingmo i FSE sitter begge i styret i det nye selskapet. Ferd og Autism Impact Fund er de største aksjonærene i det nye selskapet, som i tillegg har sentrale investorer som Ananda Impact Ventures, KOIS, Felix Porsche, Sir Richard Branson, Ferst Capital Partners og Esmée Fairbairn Foundation på eiersiden.

– Sammenslåingen av auticon og Unicus er en viktig milepæl for investering i sosial bærekraft.

Vi har sett fordelen av å samle kreftene og skape en sosial og forretningsmessig aktør med stor tyngde. Med dette skaper vi en global sosial entreprenør, en av de aller største i sitt slag, med ambisiøse planer fremover. Vi er stolte over å ha bidratt aktivt i selskapenes utvikling og skal fortsette med det sammen med de andre eierne, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

Lars Johansson-Kjellerød i Unicus, foto Sveinung Bråthen

ETT SELSKAP: – Sammen vil vi ha de beste forutsetningene for å lykkes med å fremme endring og innovasjon og skape et ledende IT-konsulentselskap med nevrologisk mangfold, sier Lars Johansson-Kjellerød fra Unicus. Han og Marcus Weber fra auticon vil utgjøre ledergruppen i det nye selskapet. Foto: Sveinung Bråthen

Felles formål

81 prosent av de 575 medarbeiderne i det nye selskapet er på autisme-spekteret, en høyere andel enn noe annet selskap i verden. Ifølge britiske Office for National Statistics var mindre enn 29 prosent av voksne autister i noen form for meningsfylt arbeid i 2022. Unicus og auticon har på hver sin kant erfart at det å komme i fast arbeid gir medarbeiderne økt selvtillit og livskvalitet.

– Vi bidrar til å skape bedre liv for medarbeiderne, samtidig som vi skaper resultater for kundene våre. Vi har samme DNA og en felles visjon om å skape en mer inkluderende verden. Når vi slår oss sammen, vil vi ha de beste forutsetningene for å lykkes med å fremme endring og innovasjon og skape et ledende IT-konsulentselskap med nevrologisk mangfold, sier Lars Johansson-Kjellerød.

Formålet med sammenslåingen er å skape et sterkere selskap med større verdier og større sosial effekt – både i dagens markeder og i nye. Kundene får tilgang til ekspertise innen IT-tjenester innenfor dataanalyse, programvareutvikling, cybersikkerhet, AI og RPA, samt kvalitetssikring og software-testing. I tillegg vil auticons tilbud om praktisk opplæring og rådgivningstjenester for nevromangfold bli tilgjengelig for Unicus’ kunder.

– Sammenslåingen av auticon og Unicus forener to høyprofilerte IT-konsulentselskaper med et felles formål: Nevromangfold, sier konsernsjef i auticon, Kurt Schöffer, som sammen med Lars Johansson-Kjellerød fra Unicus og Marcus Weber fra auticon vil utgjøre ledergruppen i det nye selskapet.