HØY KOMPETANSE: Gjennomsnittlig score hos flere av studentene ved GET Academy tilsvarer nivået til personer med bachelor og ett til to års arbeidserfaring. Alexander Wise er en av dem som har fullført utdanningen.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Get Academy

 

To av satsingsområdene i Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) handler om å forebygge frafall fra skolen, og å øke inkluderingen i arbeidslivet. GET Academys modell treffer godt på begge områdene.

– Det er et stort samfunnsproblem at mange unge med interesse for IT-faget dropper ut av videregående skole, samtidig som det er et stort behov for gode kodere og IT-utviklere. Vi synes at GET Academy løser dette problemet på en god måte, sier senior forretningsutvikler Mari Huuhka Killingmo i FSE.

De fleste av studentene i GET Academy kommer i dag fra Vestfold og Telemark.

– Å ta selskapet inn i porteføljen til FSE åpner muligheten for å skalere opp modellen til flere steder i Norge, sier hun.

Terje Kolderup. Geir Sollid. Eskil Domben. Mari Huuhka Killingmo. Astrid Laake Paaske. Foto: xx

OPPSKALERER: Med Ferd på laget åpner mulighetene for å tilby GET Academys utdanningsløp til unge IT-talenter flere steder i Norge. Bak f.v.: Gründerne Terje Kolderup, Geir Sollid og Eskil Domben i GET Academy. Foran f.v.: Senior forretningsutviklere Mari Huuhka Killingmo og Astrid Laake Paaske i Ferd Sosiale Entreprenører og Styreleder i Get Academy Merete Berdal. Foto: Get Academy

Nøkkelkompetanser

Målet til GET Academy er å bidra til positiv livsendring for unge voksne mellom 18 og 30 år ved å hjelpe dem ut i jobb som IT-utviklere. Utdanningen består av to deler: I løpet av 20 uker får de en turboutdanning innen koding og programmering i StartIT. Om lag halvparten av elevene går videre til ett års kombinert praksis i en bedrift og skole i GetIT.

– I tillegg til IT-utdannelsen lærer deltakerne også nøkkelkompetanser (21st century skills) som er viktige for å kunne lykkes i arbeidslivet, for eksempel innen samarbeid og kommunikasjon, dybdelæring, gode vaner, selvledelse og refleksjon. Oppfølgingen fra GET Academy også i året de arbeider hos en bedrift er en viktig årsak til at mange av deltakerne blir stående i jobb, sier senior forretningsutvikler Astrid Laake Paaske i FSE.

Marlene Johnsen

FÅR JOBB: Det store flertallet av dem som har fullført utdannelsen har siden blitt ansatt i bedriften hvor de hadde praksis. Marlene Johnsens kompetanse er etterspurt i arbeidsmarkedet. Foto: Get Academy

Skreddersydd IT-kompetanse

Om lag 50 ulike bedrifter har rekruttert via GET-modellen. GET Academy sørger for å matche kompetanse med behov.

– Det gjør at de kan tilby skreddersydde tjenester til hver enkelt bedrift. Utgangspunktet er alltid behovet til selskapet – som matches med en passende kandidat. Dette er reelle ansettelser som skaper verdi fra første stund – samtidig som det krever noe litt annet av bedriften. Flere kunder forteller at de ved å ta inn deltakere fra GET Academy får dekket sitt behov for IT-kompetanse, samtidig som det påvirker arbeidsmiljøet positivt, sier Paaske.

DNB har rekruttert flere ansatte GET Academy. Seksjonsleder, John Helge Olsen er godt fornøyd med samarbeidet.

– De fleste som kommer fra rett fra universitet eller høgskole har ikke mye erfaring med programmering. Det tar mye tid og ressurser å lære dem basiskunnskaper. GET Academy trener kandidatene slik at de har de kompetansen de trenger når de begynner hos oss. GET Academy tar også inn kandidater som ikke har den formelle utdanningen vi vanligvis etterspør, men de finner unge som har potensial til å bli dyktige utviklere, sier han.

Dealler fleste av dem som har fullført utdannelsen har siden fått jobb som IT-konsulenter i bedriften hvor de hadde praksis. Konsulentavdelingen GET Academy Solutions gir mulighet for dem som ikke får plass i ordinær bedrift. Her er et av målene at bedrifter ansetter studentene etter å ha blitt bedre kjent med deres kvaliteter gjennom utførelse av ordinære konsulentoppdrag.

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å tenke nytt rundt rekruttering for å ikke gå glipp av mye god kompetanse i samfunnet, og prøve ut løsninger som GET Academy, sier Killingmo.

Jon Sigve Ring Sjølyst

ÅPENT FOR ALLE: Det er ingen formelle krav for å starte utdanningen ved GET Academy. Jon Sigve Ring Sjølyst er en av dem som nå kan kalle seg IT-utvikler. Foto: Get Academy

Fantastisk mulighet

GET Academys Eskil Domben og Terje Kolderup ble kjent gjennom prosjektet «Kunnskapstrening IT», hvor de erfarte hypotesen om at gamere ofte har smarte lærings- og problemløsningsstrategier. Gjennom samarbeidet fant gründerne ut at erfaring med gaming kan være en sterk ressurs dersom det knyttes sammen med riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

– Ferd er kanskje den aller viktigste aktøren innen sosialt entreprenørskap i Norge, og det vil utgjøre stor forskjell for oss å ha dem med på laget. Vi har hatt en god og grundig prosess med Astrid og Mari – å ha så dyktige aktører i ryggen er en fantastisk mulighet for oss. Når vi nå kommer inn i porteføljen til FSE er kompetansen til teamet like viktig for oss som den finansielle drahjelpen, fastslår Eskil Domben.

SKAPER VERDI: Mer enn 90 prosent av dem som fullfører GET Academy får jobb, selv om 91 prosent er rekruttert fra utenforskap i en eller annen form. Foto: Get Academy

Eksempelets makt

Målsettingen til gründerne bak GET Academy er å vise at det finnes andre måter å drive opplæring og utdanning på, og å inspirere til endringer og innovasjon også i det offentlige skolesystemet.

– Gjennom gode eksempler og erfaringer ønsker vi å demonstrere at det er mulig at læring kan skje smartere, raskere, riktigere og langt mer inkluderende enn det vi ser ellers i dag. Dagens arbeidsmarked – og samfunn – krever et rikere ferdighets- og kunnskapsrepertoar slik vi ser det, sier Domben.

Mer enn 90 prosent av dem som fullfører GET Academy får jobb, selv om 91 prosent er rekruttert fra utenforskap i en eller annen form.

– Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, og ser at vi har laget en modell som virker. Med Ferd i ryggen tror vi at vi kan hjelpe mange flere inn i arbeidslivet, sier han.

Samtidig som Ferd har også Kronprinsparets Fond valgt å gå inn i GET Academy med kompetanse, penger og nettverk. Det er første gang begge aktørene tar samme selskap inn i sine porteføljer.

– Vi går inn i disse samarbeidene med stor ydmykhet. At både Ferd og Kronprinsparets Fond har tro på oss er så stort at jeg klyper meg i armen hver dag! sier Eskil Domben.

De tre gründerne har imponert teamet i FSE med sitt brennende engasjement.

– De er ekte ildsjeler, samtidig som de er faglig sterke. Vi har høy tillit til GET Academy og deres ambisjon om å skalere GET Academy til hele Norge, og synes det er spennende å gjøre dette sammen med Kronprinsparets Fond, sier Mari Huuhka Killingmo.