KnowMe bruker: Amalie fra Holmestrand. Foto: Simen Falck

RETT TIL Å BLI FORSTÅTT: Lifetools har utviklet det digitale kommunikasjonsverktøyet KnowMe som hjelper mennesker uten verbalt språk å bli forstått. En av dem som har hatt god nytte av KnowMe er 16 år gamle Amalie fra Holmestrand.

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Foto: Simen Falck

 

I 2022 besto porteføljen til FSE av 10 selskaper og to fondsinvesteringer. Kjernen i våre investeringer er å skape sosial effekt. Dette gjør vi ved å vurdere de sosiale resultatene i alle fasene av vår investeringsprosess, og å koble finansieringen til den sosiale effekten, ved bruk av det som kalles impacked-linked finansiering.

– Vi har alltid vært opptatt av å måle den faktiske sosiale effekten selskapene skaper i livene til menneskene de jobber med, og vi er stolte av å kunne gi ut vår 10. rapport med sosiale resultater. Å måle sosial effekt er krevende, og vi er ydmyke på at vi fortsatt er på en læringsreise etter alle disse årene, sier Katinka.

Portrettbilde av Katinka Greve Leiner. Foto: Sveinung Bråthen

MÅLER SOSIAL EFFEKT: Som investor er det veldig givende å få lov til å jobbe med selskaper som gjør en faktisk forskjell i menneskers liv. Foto: Olav Heggø

Mer modne verktøy for måling

Hun forteller at selskapene aktivt bruker rammeverk og metoder innenfor fagfeltet Impact Measurement og Management, metoder det blir stadig mer oppmerksomhet om og enighet rundt, også internasjonalt.

– Selskapene i porteføljen vår måler på sosiale indikatorer som gir dem viktig informasjon for å øke og maksimere sin sosiale effekt.

Selskapene i porteføljen til FSE er på ulikt modenhetsnivå ut fra hvor lenge de har målt sin effekt, men ifølge Katinka har alle flyttet seg i riktig retning. Flere av selskapene har iverksatt gode og relativt avanserte målesystemer, som for eksempel Unicus og auticon.

– Begge selskapene ansetter personer med autismespekterdiagnose som IT-konsulenter. Ved bruk av Impact Measurement og Management kan de dokumentere positive endringer i den enkeltes liv, som for eksempel økning i livskvalitet og styrket mental helse, sier hun og fortsetter: – Vi synes det er viktig å måle slike konkrete effekter. Hvis vi kun rapporterer og teller antall mennesker som er ansatt vet vi ikke hvordan ansettelsen fungerte, hvor lenge de ansatte ble der og hva det betød for dem å få jobben.

FSE jobber spesielt med selskaper innen fire satsingsområder:

 • Forebygge skolefrafall
 • Forbedre livssituasjonen til mennesker med ulike diagnoser innen nevromangfold
 • Øke inkluderingen til arbeidslivet for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet
 • Forbedre livssituasjonen til eldre, spesielt de med demens

I 2022 hadde selskapene i porteføljen til sammen positiv effekt på 72 500 mennesker (ca. 50 000 livsendrende og 20 000 livs­forbedrende).

– Som investor er det veldig givende å få lov til å jobbe med selskaper som gjør en faktisk forskjell i menneskers liv. Å følge dem over tid er både moro og utrolig spennende, sier Katinka.

Inkluderes i fellesskapet

FSE er en langsiktig og involvert investor. I 2022 bidro forretningsutviklerne på teamet med mer enn 3 000 arbeidstimer til selskapene, og finansierte om lag 700 timer med ekspert­kompetanse fra eksterne konsulenter.

– Vi er ikke en investor som legger penger på bordet og overlater selskapene til seg selv. Vi har erfart at de oppnår mye bedre resultater når vi går inn som en aktiv forretningsutvikler. Selv om selskapene i porteføljen er i ulike faser av modenhet er ingen av dem ferdig utviklede, sier hun.

Sosiale entreprenører er avhengige av tålmodige investorer som er risikovillige og villige til å være med og bygge et marked for deres produkter eller tjenester over år.

– Utover å skape sosial effekt er vårt mål at selskapene skal vokse seg robuste og vekstkraftige slik at de kan nå ut til enda flere, sier Katinka.

En fellesnevner for flere av selskapene i porteføljen er inkludering, både i skole og arbeidsliv.

– Det finnes grupper med mennesker i samfunnet som av ulike årsaker ikke får bruke evnene sine, føle at de bidrar eller oppleve mestring. Dette er allmennmenneskelige behov vi alle har, derfor er det så fint å se at selskapene i porteføljen kommer opp med nye løsninger slik at flere inkluderes, sier hun.

Har gått opp løypa

Johan H. Andresen var den første norske investoren som engasjerte seg i sosialt entreprenørskap og en av de første til å bruke begrepet i Norge allerede i 2007. Katinka Greve Leiner har ledet FSE siden oppstarten i 2009, og mener mye har endret seg i løpet av disse årene.

– Sosialt entreprenørskap har gått fra å være et relativt ukjent begrep til noe de fleste er positive til og mange er nysgjerrige på. Fordi det finnes et marked med muligheter for både sosial og økonomisk avkasting, er det også etter hvert flere modne selskaper å kunne investere i. Det gjør det mulig å være en mer profesjonell investor, sier hun.

FSE hilser flere sosiale investorer velkommen.

– Det begynner å bli et økosystem med flere aktører som investerer i tidlig fase-selskaper, slik at vi kan konsentrere oss om dem som er litt mer modne, sier Katinka.

FSE har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp, hvor impact-selskaper får hjelp til å utvikle bærekraftige forretnings­modeller.

– Hensikten er å gi et tilbud til oppstarts­selskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden, avslutter hun.

Les mer om FSE som sosial impact-investor og de sosiale resultatene til selskapene i resultatrapporten vår her.

Oversikt over Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje i 2022

auticon

 • IT-serviceleverandør som ansetter konsulenter på autismespekteret.
 • Mer enn 300 ansatte i 19 land.
 • FSE er nest største eier.

Autism Impact Fund

 • Verdens første venturefond for investeringer i autisme-relaterte virksomheter.
 • Har investert i 11 ulike selskaper de siste to årene.
 • FSE er investor og deltar aktivt i fondets «Investment Advisory Board».

Den Sociale Kapitalfond

 • Bidrar til å skape arbeidsplasser for mennesker i utenforskap i Danmark.
 • 155 personer gikk fra utenforskap til arbeid i 2022.
 • FSE er investor og deltar aktivt i fondets «Investor Advisory Board».

Forskerfabrikken

 • Sprer realfagsglede til barn i hele Norge.
 • 4 037 barn deltok på sommerskole i 2022.
 • FSE har investert gjennom lån.

Gammel Nok

 • Hjelper seniorer med kapasitet og arbeidslyst gjennom bemannings­løsninger og praktiske tjenester til offentlig og privat sektor.
 • 307 seniorer i arbeid i 2022.
 • FSE har vært inne på eiersiden siden 2017.

Generasjon M

 • Ansetter ungdom i aldersgruppen 14–20 år som gjennomfører ulike aktiviteter for eldre.
 • 251 M-venner i 2022.
 • Mottar tilskudd fra FSE for å ha en forutsigbar økonomi i arbeidet med å øke kundebasen.

iMal

 • Har utviklet et effektivt digitalt verktøy for bokstavlæring.
 • 18.869 barn i Norge ble kartlagt med iMal i 2022.
 • FSE har investert med tilskudd og lån.

Lifetools

 • Har utviklet kommunikasjons­verktøyet KnowMe, som hjelper nordmenn uten verbalt språk å bli sett og forstått.
 • 292 personer brukte verktøyet i 2022.
 • FSE har investert med en variant av SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

Ludenso

 • Pedagogisk teknologiselskap som bruker Augmentet Reality for å gjøre læring mer morsom og inspirerende.
 • 8 747 elever brukte Ludensos app i 2022.
 • FSE har investert gjennom impact-linked konvertibelt lån.

Mindmore

 • Digitale tester av kognitive funksjoner bidrar til at helsepersonell kan gjøre en mer effektiv jobb.
 • 2 772 tester ble gjennomført på pasienter i Sverige i 2022.
 • FSE har investert gjennom et konvertibelt lån.

Motitech

 • Har utviklet et innovativt motivasjonsverktøy som øker livskvalitet og forbedrer helsen for eldre og personer med demens.
 • 5 670 syklister deltok i virtuelt Sykkel-VM for eldre i 2022.
 • FSE har vært en av investorene siden 2018.

No Isolation

 • Utvikler digitale kommunikasjons­løsninger som motvirker ensomhet og sosial isolasjon blant barn og eldre.
 • Ca. 50 ansatte i Oslo, London og München.
 • FSE er investor og har i tillegg bidratt med et konvertibelt lån.

Unicus

 • IT-konsulentselskap som utelukkende ansetter konsulenter på autismespekteret.
 • 150 ansatte i fire land.
 • FSE er majoritetseier.