Nabolagsplassen. Foto: Kima og LPO

NY VISJON: Ferd Eiendom har lansert nye planer for Marienlyst – som skal bli åpnere, medny park, kvartalsstruktur og tettere kobling på byen.

Forfatter: Ferd, ved Storm Samfunn
Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur/SOLA

NRKs gamle hovedkvarter er i dag utformet som et lukket institusjonsområde. Store deler av Marienlyst er utilgjengelig for publikum.

– Marienlyst er et av Oslos fineste områder, men nesten ingen har vært der, sier Øyvind Svare Lorentzen, direktør for Marienlyst-prosjektet.

Ferd Eiendoms visjon er å åpne opp området, og gjøre Marienlyst tilgjengelig for naboer og tilreisende. Den symbolske og kulturelle verdien av Kringkastingshuset og områdets natur skal ivaretas og forsterkes, og samtidig skal nye impulser få slippe til.

– Marienlyst skal bli et vakkert og attraktivt tilskudd til byen vår. En tilgjengelig og særegen del av byen som vi håper at Oslos befolkning vil elske å ta i bruk. Målet er at det skal bli en destinasjon som tiltrekker seg folk langveisfra, sier Lorentzen.

Ferd Eiendoms forslag til byplangrep for Marienlyst er nylig sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Det betyr at de første skissene som viser hvordan Marienlyst kan bli i fremtiden er klare. Det endelige planforslaget blir først klart i løpet av neste år.

Perspektiv sett fra Prestegårdsveien sett nordfra. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur

NABOLAG: Perspektiv sett fra Prestegårdsveien sett nordfra. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur/SOLA

Knytter byen sammen

Marienlyst skal knyttes tettere på byen. I dag finnes det ikke gode forbindelser som gir et naturlig bevegelsesmønster mellom Blindern og Majorstuen.

– Avstanden mellom Blindern og Majorstuen oppleves som stor. Det skal vi gjøre noe med, sier Lorentzen.

Et viktig grep i Ferd Eiendoms forslag er en gågate fra Halvor Blinderns grav til Store studio og et nettverk av forbindelser gjennom området. Marienlyst blir kjernen mellom nabolag og destinasjoner i nærheten, fra Majorstuen og Frognerparken til Blindern og Ullevål.

Arkitektur som spiller på det historiske Oslo

De siste årene har arkitektur og byutvikling i Oslo engasjert mange.

– Vi mener vi treffer godt med dette plangrepet på hva som forventes av en langsiktig byutvikler av folk flest, sier Lorentzen.

Perlen på Marienlyst, Kringkastingshuset, er fredet og skal danne en ny kulturarena for de små og store opplevelsene for tilreisende og Oslos befolkning. Rundt Kringkastingshuset ønsker Ferd Eiendom å bidra til å utvikle en stor sammenhengende bypark.

Utformingen og arkitekturen er inspirert av nærområdet og det folk flest kanskje tenker er typisk for det sentrale og historiske Oslo – nemlig store kvartaler med grønne gårdsrom i midten.

– De nye skissene viser hvordan Marienlyst-utviklingen skal dra slektskap på områdene rundt og spille på omgivelsenes beste kvaliteter. Samtidig tilføyer vi noe nytt som ikke var der før. Et eksempel er et nabolagstorg som blir hjertet i det det nye området, og som vil se ut som det alltid har vært der, sier Lise Almquist, som selv er arkitekt og prosjektansvarlig for Marienlyst-prosjektet.

Variasjon i formgivning, materialer, farger og takformer preger de første skissene. Kvartalsbyen gir muligheter for gode gater og torg.

– Vi ønsker å skape en by med de beste kvalitetene for boliger, arbeid, kultur og byliv. Historiske og nye erfaringer fra Oslo og København viser at kvartalsbyen gir oss dette, forteller Almquist.

Marienlsyt torg illustrasjon. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur

MARIENLYST TORG: Utsikt fra plassen foran Store Studio, med forbindelse opp mot Halvor Blinderns grav og universitetet. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur/SOLA

Et godt og grønt sted å bo

På Marienlyst skal Ferd Eiendom bygge boliger av høy kvalitet som bidrar til lavutslippssamfunnet. Marienlyst er om lag 1,5 ganger større enn Sørenga, og et av de få sentrale områdene som tåler et stort antall nye boliger.

– Det er stor boligmangel i Oslo. Her planlegger vi om lag 1 200 boliger med forskjellige boformer og størrelser, sier Lorentzen.

– Kombinasjonen av kvartaler og høyere punkthus som vi legger opp til, gir variasjon i boligformer for de som ønsker seg utsikt til himmel og sky og de som foretrekker grøntarealer og nabofellesskap i gårdsrommet, forteller Almquist om bygningsstrukturen.

I byplangrepet foreslår også Ferd Eiendom å utvide med flere grøntområder enn det er i dag på Marienlyst, og styrke de grønne områdene som allerede finnes. Rundt Kringkastingshuset ønsker Ferd Eiendom å bidra til å utvikle en stor sammenhengende park som går nedover langs Suhms gate.

– Parken ved Kringkastingshuset vil fremheve bygget som det ikoniske landemerket det er, sier Lorentzen.

Byområdet skal utformes med gater, plasser, parker og kvartaler som samlet skaper en ny, levende bydel fylt med aktiviteter og tilbud til beboere og naboer.

Enkelt å komme seg til og fra

I den nye bydelen skal det være mulig å ferdes trygt rundt i gatene som både fotgjenger og syklist for å komme seg rundt. Marienlyst skal legge til rette for et fremtidsrettet bevegelsesmønster.

– På Marienlyst skal fotgjengere prioriteres. Utover varetransport vil området i stor grad være bilfritt, sier Almquist.

Marienlysts sentrale beliggenhet med gangavstand til buss og bane gir et godt utgangspunkt for et fremtidsrettet bevegelsesmønster. Det foreslås også et underjordisk parkeringsanlegg som åpner for bildeling og elbillading.

Bygger by og lag

Etter at prosjektgruppen tok en fot i bakken i 2021 har Ferd Eiendom jobbet med innsikt, mål og visjoner for Marienlyst i to år. Det er også utviklet en bærekraftsstrategi for prosjektet. Med et nytt lag og forslag på plass er forventningene høye.

– Marienlyst-prosjektet er et stort skritt for Ferd Eiendom, og vi legger merke til at det er stor interesse for planene sier Almquist.

Almquist trekker frem at et byutviklingsprosjekt som Marienlyst er krevende, fordi det innebærer alle de viktige aspektene med god byutvikling: boliger, næringsliv, kulturtilbud, aktiviteter, parker, arkitektur, torg og møteplasser.

Verkstedsplassen illustrasjon. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur

MØTEPLASSER: Verkstedsplassen er en mulig utvikling av den eksisterende G-blokka. I dag er området vektsted for blant annet NRKs biler og kontor. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur/SOLA

– Vi merker at entusiasmen er stor i både vår prosjektgruppe og blant de eksterne aktørene vi samarbeider med. Bredden og kompetansen i laget som jobber med dette prosjektet har vært helt avgjørende så langt i prosessen. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, men vi har med oss et fantastisk lag for å skape et nytt, levende byområde for Oslos befolkning, sier Almquist.

På Marienlyst-prosjektet samarbeider Ferd Eiendom med KIMA Arkitektur og LPO Arkitekter og landskapsarkitektene i SOLA for utformingen av Marienlyst.

– De to arkitektfirmaene utfyller hverandre godt og vi har et svært godt samarbeid. Responsen på de arkitektoniske grepene på Marienlyst så langt har vært veldig positive, sier Almquist.

Marienlyst-prosjektet utvikler nå prosjektet videre parallelt med medvirkningsarbeidet.

– Det er et stort samfunnsoppdrag å utvikle et område som Marienlyst. Nå jobber vi grundig med medvirkning og innspill for å sikre at prosjektet treffer de behovene og ønskene som forventes av en langsiktig byutvikler, legger Almquist til.

Hva skjer videre?

Ferd Eiendom kan først starte å bygge på Marienlyst når NRK flytter til nye lokaler på Ensjø. Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Byggefasen vil vare i minst ti år, og utviklingen av tomten vil skje etappevis på forskjellige områder.

Nå jobber Ferd Eiendom med å utvikle endelig planforslag i tett dialog med Plan- og bygningsetaten og andre offentlige myndigheter. Det endelige plangrepet leveres i siste kvartal av 2024 etter planen.