Gruppebilde. Fra venstre Marisa Xuereb, Vivien Wysocki, prisutdeler Johan H. Andresen fra Ferd, Robin Røed, Malthe Ludvigsen, Salvatore Nigro (CEO for JA Europe), Irena Matraku, Matěj Kapošváry og Moris Vandevyver (President for JA Alumni Europe). Foto: JA Europe

ÅRETS NYE PÅ LISTEN: Fra venstre Marisa Xuereb, Vivien Wysocki, prisutdeler Johan H. Andresen fra Ferd, Robin Røed, Malthe Ludvigsen, Salvatore Nigro (CEO for JA Europe), Irena Matraku, Matěj Kapošváry og Moris Vandevyver (President for JA Alumni Europe).

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: JA Europe

 

Årets feiring av de nye på listen var lagt til Litauens hovedstad Vilnius, og fant sted 23. august i forbindelse med JA Alumni Europe-konferansen 2023. Der møttes 200 tidligere ungdomsentreprenører fra hele Europa for å feire entreprenørånd, bli bedre kjent, bygge nettverk og diskutere fremtiden. Bak konferansen sto alumnigruppen i JA Europe (for Junior Achievement), de europeiske ungdomsentreprenørenes paraplyorganisasjon, der Ungt Entreprenørskap representerer Norge.

Hyllest

– Det er en klar sammenheng mellom den enkeltes erfaring som ungomsentreprenør og den videre reisen gjennom den profesjonelle delen av livet, uttalte Johan H. Andresen i forbindelse med feiringen av årets nye på listen. Han er initiativtaker og drivkraft for Ferd’s List og styremedlem i JA Europe i tillegg til å være Ferds hovedeier og styreleder.

Feiringen foregikk under en høytidelighet der de nye vinnerne ble presentert for konferansedeltakerne, og fikk overlevert sine trofeer av Andresen. De seks var valgt ut blant et større antall gode kandidater nominert av de nasjonale medlemsorganisasjonene i JA Europe. De som til slutt ble kåret som årets navn var Matěj Kapošváry fra Tsjekkia, danske Malthe Ludvigsen, Irena Matraku fra Albania, Vivien Wysocki fra Tyskland, Marisa Xuereb fra Malta, og norske Robin Røed, som dermed ble fjerde nordmann som fikk navnet sitt på listen.

Muligheter

I en etterfølgende paneldebatt delte vinnerne historier, erfaringer og gode råd med de fremmøtte. Noen fortalte også om hvordan feil og nederlag hadde vært en del av veien mot suksess, og hvorfor det er langt mer konstruktivt at feil deles åpent enn at de holdes skjult.

I debatten la flere også vekt på hvordan de tidlige erfaringene med entreprenørskap hadde gitt dem en selvtillit og mestringstro, og derfor hadde vært avgjørende for deres vei videre. De fortalte også om hvordan tilgangen til nettverket som åpnet seg gjennom entreprenøropplevelsen hadde gitt dem muligheter i livet de ellers aldri ville fått. Eller som en av dem som hadde fått plass på listen til tross for et vanskelig utgangspunkt uttrykte det: «Talent finnes overalt, men ikke muligheter.»

KRITERIER, FERD’S LIST

  • Har vært aktiv i ungdoms- eller studentbedrift
  • Har markert seg sterkt som entreprenør eller leder i en alder mellom 25 og 45 år
  • Har vist seg innovativ og i stand til å skape endring
  • Leder en virksomhet eller organisasjon i vekst
  • Har bidradd til verdiskaping
  • Er drevet av et ønske om suksess, men samtidig av vilje til å gi tilbake til samfunnet
  • Er en god rollemodell som leder, tillitvekkende, med sterkt engasjement og høy integritet
  • Er en god kommunikator og lytter, positiv og visjonær. En lagspiller som verdsetter teamet
  • Hjemmeside ferdslist.org