Illustrasjonsbilde fra Humlehagen, Ferd Eiendoms boligprosjektet på Ensjø. Illustrasjon Ferd Eiendom

GRØNNE FINGRE: I veksthuset kan beboerne dyrke grønnsaker i egne dyrkekasser.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Illustrasjon Ferd Eiendom

 

I februar flyttet de første kjøperne inn i Humlehagen, og innen mai har alle overtatt sine nye hjem. Prosjektet består av 133 ­leiligheter og 9 rekkehus, og i tillegg finnes det flere fellesarealer de kan bruke til ulike aktiviteter, blant annet veksthus, takterrasser og to felleslokaler i tillegg til øvrige utearealer.

– Som byutvikler har vi stor påvirkning på menneskers liv og livskvalitet. Derfor har vi helt fra tidlig fase i prosjektet vært opptatt å bidra til å skape gode nabolag, forteller kunde- og markedsansvarlig Nina Hox-Meedom i Ferd Eiendom.

BYUTVIKLER: Kunde- og markedsansvarlig Nina Hox-Meedom i Ferd Eiendom. Foto: Ferd Eiendom

Gjennomsnittsalderen blant kjøperne er 30-39 år, og mange er barnefamilier. 80 prosent flytter til Humlehagen fra andre steder i Oslo.

– Det er ekstra hyggelig å høre at flere av kjøperne allerede bor i nærheten, men av ulike årsaker har valgt å kjøpe ny bolig i samme område fordi de trives så godt. De gode nabolagskvalitetene gjør området attraktivt for mange kjøpere.

Ferd Eiendom gjennomførte en spørreundersøkelse blant kjøperne om hva de ønsket seg i de to felleslokalene.

– Resultatet er basert på deres svar. Det ene felleslokalet består av to rom: Ett med kjøkken og langbord som kan brukes til barnebursdager, selskaper, temakvelder eller bare drop in om man ønsker å jobbe eller bare møte naboer, forteller hun.

Det andre rommet er et tv- og gamingrom med sofa og bibliotek fylt med gjenbrukte bøker og brettspill,

– Det andre felleslokalet er tilrettelagt som verksted med snekkerbenk, symaskiner og et stort arbeidsbord. Her kan beboerne reparere ting, ha hobbyverksted og komme sammen for å holde på med forskjellige aktiviteter.

GOD STEMNING: Felleslokalet kan brukes til hyggelige aktiviteter for beboerne. Illustrasjon Ferd Eiendom

Enkel oversikt

Alle beboerne som har flyttet inn i Humlehagen får tilgang til appen Heime, som er et verktøy for å bygge fellesskap i borettslaget. Heime er en nabolagplattform tilrettelagt for samhandling og aktivitet mellom beboere.

– De kan booke felleslokalene til egne arrangementer via appen. Dermed blir det enkelt å holde oversikt og håndtere bestillinger og avtaler, og de kan samtidig ta initiativ til ulike arrangementer selv, som hobbyverksted, bokklubb, suppemiddag, leksehjelp og andre fellesaktiviteter, sier Hox-Meedom.

Det første året tar Heime initiativ til å lage et årshjul sammen med Ferd Eiendom og ildsjeler blant beboerne med ulike aktiviteter for beboerne. Deretter tar beboerne gradvis mer og mer over organiseringen selv.

– Heime bidrar til å finne ildsjeler blant boligkjøperne som kan tenke seg å gjøre noe ekstra, har en hobby eller et engasjement. Vi har allerede blitt kontaktet av en beboer som er lidenskapelig sy-interessert, og hun har kommet med innspill til hvilke symaskiner verkstedet bør ha, og ønsker å bidra til å etablere samarbeid på tvers av beboerne. Flere grupper er allerede opprettet i appen, blant annet en løpegruppe, grønne fingre, lesesirkel og en treningsgruppe. Det viser at det allerede er et stort engasjement for å bli kjent med hverandre i borettslaget.

PLASS TIL ALLE: Felleslokalet er romslig med både kjøkken og tv-rom. Illustrasjon Ferd Eiendom

Flere møteplasser

Ikke langt fra Humlehagen ligger Nabolagshuset, Petersborg, som åpnet i 2020 etter et initiativ fra Ferd Eiendom. Huset driftes i dag av Kirkens Bymisjon, og har blitt en populær møteplass for innbyggere på Ensjø. Nabolagshuset har en meget variert og innholdsrik kalender med mange spennende aktiviteter i løpet av uka, forteller Hox-Meedom.

– Alle sameiene som er naboer til huset er invitert til å inngå samarbeidsavtaler med nabolagshuset, derfor var det naturlig for oss å gjøre det også for Humlehagen. Avtalen innebærer også at Kirkens Bymisjon får mulighet til å bruke felleslokalene i Humlehagen et bestemt antall timer i uka. Det bidrar til å skape enda flere møteplasser blant beboerne på Ensjø.

Les mer om Nabolagshuset, Petersborg.

Praktisk innflytningsgave

En av de første aktivitetene som legges inn i Heime-appen er innflytningsgave fra Ferd Eiendom til kjøperne.

– I stedet for å kjøpe en innflytningsblomst har vi valgt å gi alle kunder én time gratis tjeneste fra Gammel Nok som kan bookes i appen, forteller Hox-Meedom.

Gammel Nok er et selskap i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører, som hjelper seniorer å skaffe seg arbeid ved å levere bemanningsløsninger, praktiske tjenester og hjemmebasert omsorg til kunder i privat og offentlig sektor. Beboerne i Humlehagen kan dermed bestille seniorer til å utføre enkle tjenester knyttet til innflytting, som for eksempel å henge opp gjenstander på vegg, montere møbler og så videre.

– Profilen til Gammel Nok passer veldig godt til vår visjon om å bygge gode nabolag, og vi håper at beboerne i Humlehagen vil benytte seg av deres tjenester også utover innflytningsgaven fra oss.

Selv om slik innflytningsgave krever mer koordinering fra Ferd Eiendom enn en blomst, passer det fint inn i selskapets profil.

– Å teste ut en slik løsning er kanskje litt utradisjonelt, men vi er eventyrlystne og åpne for å prøve nye ting. Heime synes dette er et så bra initiativ at de tar det med seg som et tilbud i andre prosjekter de jobber med, sier Nina Hox-Meedom.